Aktuális

A Jung-Myers-Briggs személyiségteszt eredménye

Ez a közismert Jung-Myers-Briggs személyiségteszt rövidített, magyar nyelvű változatának eredménye. A tesztet te is kitöltheted itt. A teljes személyiségteszt itt található.

Eredményeim:

Gyors, találékony és egyenes beszédű. Figyelmes, másokra ösztönzőleg hat. Jól belátja a lehetőségeket és képes ezeket mérlegelni. Jó emberismerő. A rutin untatja, ritkán csinál valamit kétszer ugyanúgy, ezért mindig más érdekli.

Az ENTP elsődlegesen kifelé, a külvilág felé fókuszálva éli az életét, ahonnan az információt megérzések, ráérzések formájában fogadja be. Másodlagosan befelé fordul, ahol racionálisan és logikusan gondolkodva kezeli a dolgokat.

Lévén az Extravertált Intuíció uralja a személyiségüket, az ENTP-k az életben elsődlegesen az őket körülvevő világ megértésére koncentrálnak. Folyamatosan elképzeléseket és képeket szívnak magukba azon helyzetekkel kapcsolatban, amikkel szembesülnek. Intuíciójukat felhasználva dolgozzák fel ezeket az információkat, és emiatt elképesztően gyorsan és pontosan képesek felmérni egy-egy helyzetet. ENFP testvéreiket leszámítva az ENTP-k mélyebb megértéssel rendelkeznek a környezetükről, mint bármelyik másik típus.

Ezen képességük, hogy ösztönösen megértenek embereket és szituációkat, határozott előnyt biztosít az ENTP számára élete folyamán. Általában gyorsan felfognak mindent és a dolgok mélyére látnak. Ennek megfelelően elég rugalmasak és jól alkalmazkodnak sokféle feladathoz. Szinte mindenhez értenek, ami érdekli őket. Ahogy idősödnek és tovább fejlődnek az intuitív képességeik és éleslátásuk, nagyon jól észreveszik és tudatában vannak a lehetőségeknek, és ez meglehetősen találékonyakká teszi őket, amikor problémamegoldásra kerül sor.

Az ENTP-k az ötletek emberei. Az felfogóképességüknek köszönhetően mindenütt lehetőségeket látnak. Izgatottá és lelkessé válnak az elképzeléseikkel kapcsolatban, és ezt a lelkesedést képesek másoknak is továbbadni. Ily módon megkapják a látomásaik megvalósításához szükséges támogatást.

Az ENTP-ket kevésbé érdekli a tettek kivitelezésére irányuló tervek kiagyalása vagy a döntéshozatal, sokkal inkább a lehetőségek és elképzelések „gyártása” foglalkoztatja őket. Ezen elképzelések kivitelezése általában nem erőssége az ENTP-nek. Néhányuk esetében ez kialakít egy olyan szokást, hogy sohasem fejezik be, amibe belekezdenek. Az az ENTP, akinek nem fejlődött ki megfelelően a Gondolkodó oldala, azzal a problémával küzd, hogy lelkesen ugrál elképzelésről elképzelésre anélkül, hogy azokat meg is valósítanák. Az ENTP-nek ügyelnie kell arra, hogy teljesen végiggondolja az elképzeléseit azért, hogy hasznosítani tudja őket.

Az ENTP-t a kiegészítő (másodlagos) funkciója, az Introvertált Gondolkodás vezérli a döntéshozatalban. Habár az ENTP-t jobban érdekli az információ szerzés, mint a döntéshozatal, meglehetősen ésszerűek és logikusak a következtetéseik. Amikor az Intuitív meglátásaikra alkalmazzák a Gondolkodást, akkor a végeredmény igen erőteljes lehet. Egy mentálisan fejlett ENTP hihetetlenül látnoki, leleményes és vállalkozó szellemű.

Az ENTP-k jó társalgók, gyors észjárásúak, és élvezik a másokkal folytatott szóbeli vitákat. Imádnak mindent megvitatni, és időnként akár még a másik oldalra is képesek átállni, pusztán a vita kedvéért. Amikor azonban a saját álláspontjuk mellett kell érvelniük, néha kényelmetlenül érzik magukat, valamint nyersen és hevesen beszélnek.

Az ENTP személyiségtípust olykor „ügyvéd” típusnak is szokták nevezni. Az ENTP „ügyvéd” gyorsan és pontosan megérti a helyzetet, és objektíven és logikusan jár el az ügyben. A Gondolkodó oldaluk folytán a tetteiket és a döntéseiket egy tárgyilagos szabály vagy törvény gyűjteményre alapozzák. Ha az ENTP egy olyan személyt védene, aki tényleg elkövetett valamilyen bűnt, akkor valószínűleg kihasználná a törvény kiskapuit hogy az ügyfele megússza a büntetést. Ha ezek után megnyerné az ügyet, a tetteit teljesen igazságosnak és a helyzetnek megfelelőnek tartaná, mert minden amit tett törvényes. Az ügyfelük bűnössége vagy ártatlansága sokkal kevésbé számítana. Ha ez a fajta érvelés és gondolkodásmód az ENTP által teljesen ellenőrizetlenül elszabadul, az olyan személyt eredményezhet, akit mások etikátlannak vagy akár tisztességtelennek is tarthatnak. Az ENTP, aki természetéből adódóan nem veszi figyelembe a személyesebb vagy emberi tényezőket a döntéseinél, jobb ha ügyel arra, hogy észrevegye az egyes szituációk szubjektív, személyes oldalát is. Ez egy potenciális probléma az ENTP-k számára. Habár a logikai képességeik erőt és célt kölcsönöznek az ENTP-knek, ezzel egy időben el is szigetelik őket a saját érzéseiktől és más emberektől.

Az ENTP legkevésbé fejlett területei az Érzékelés és az Érzés. Ha az Érzékelés oldalát hanyagolja, akkor az ENTP hajlamos nem figyelni az életével kapcsolatos részletekre. Ha az Érzés oldalukat hanyagolják el, akkor előfordul, hogy nem tartják túl sokra mások véleményét, vagy túl nyerssé és erőszakossá válnak.

Nyomás alatt az ENTP elveszítheti a lehetőségek generálásának képességét, és az apró részletek megszállottjává válhat. Ezek a részletek az ENTP számára kiemelkedően fontosnak tűnhetnek, de a valóságban általában lényegtelenek az átfogó kép szempontjából. Általánosságban az ENTP-k vidám látnokok. Nagyon sokra tartják a tudást, és életük nagy részében egy magasabb szintű megértés elérésére törekszenek. A lehetőségek birodalmában élnek, és izgatják őket az elképzelések, a kihívások és a nehézségek. Amikor valamilyen problémával szembesülnek, könnyedén rögtönöznek és állnak elő gyorsan egy újszerű megoldással. Kreatívok, okosak, kíváncsiak és elvontak, az ENTP-knek lehetőségek széles választéka áll a rendelkezésére az életben.

Az ENTP típus tehetségét az emberek és a dolgok világában kamatoztatja. Intuíciója kifelé irányul, ezért nagy képzelőerővel alakítja mind emberi kapcsolatait, mind fizikai és technikai érdeklődését. Érzékeny a lehetőségek, a jövőbeni értékelések iránt.
Jó az elemző képessége, nemcsak türelme van a komplex dolgokhoz, de élvezetét is leli azokban. Mivel általában érdeklődő és könnyen lelkesedik, inspiráló forrásul szolgál másoknak, akiket lelkesedése magával ragad.
Valamennyi típus közül az ENTP vonakodik leginkább attól, hogy dolgait a hagyományosan meghatározott módon végezze. Mindig valamilyen jobb megoldás után néz, mindig új terveket, új dolgokat, új tevékenységet, új eljárásokat kutat. Bízik saját újítási képességében, nyitottságának eredménye, hogy gyakran hoz friss, új megoldásokat munkájába, életébe.
Az ENTP típus a tervezést eszköznek tekinti, a célt olyan találmánynak, amely működik, olyan prototípusnak, amely gyártható. Kerüli az óvatosan részletes tervek kidolgozását. A gondolatok és ötletek csak akkor érdekesek számára, ha cselekvéseket és tárgyakat valósítanak meg. “Meg lehet csinálni” – erre a kihívásra így reagál: “Én meg tudom csinálni”. Érdeklődésének középpontjába saját kompetenciája és “erőérzete” kerül, fontos számára, hogy felnőjön a megoldandó problémához.
Magávalragadó beszélgetőtárs tud lenni, mivel képes követni társának gondolatmenetét. Változatos a vitataktikája, amelyet partnere hátrányára is tud alkalmazni még akkor is, ha “ellenlábasa” éppen szövetségese, vagy barátja. Valamennyi között ez a típus leginkább képes arra, hogy másokkal szembenálló álláspontját egyedül tartsa fenn. Értékeli másokban az alkalmazkodási és innovációs képességeket, gyorsan és kényelmesen reagál mások véleményváltozására. Sőt, néhány lépéssel előttük is járhat. Az ENTP típus a maga beszéd és motiváló képességével gyakran a vállalkozás lelkét jelenti.
Képes arra, hogy vállalkozó legyen, és ügyesen használja azt, ami, vagy aki kéznél van, számítva arra, hogy találékonysága és rögtönzőkészsége segítségével megoldja a problémákat, úgy és ott, ahogy és ahol felmerülnek.
A találékonyságra és improvizációra való fokozott támaszkodása miatt időnként nagyon is fontos előkészületeket hanyagolhat el. Ezért az olyan helyzetekben, ahol a rögtönzés ismeretlen, kevéssé jár sikerrel.
Ugyanígy kényelmetlen számára az olyan munka, amely sok unalmas rutinelemet tartalmaz. Hajlamos az ilyen helyzeteket elkerülni. Csak a kihívó feladatok jelentenek vonzást neki, egyébként rohamosan csökken az érdeklődése.
Ritkán konformista a meglévő rendszerekkel szemben. Sőt, élvezi, ha a rendszeren belüli szabályokat és rendelkezéseket használja fel arra, hogy megnyerje az adott játszmát, “túljárjon a rendszer eszén”. E tulajdonsága segíti, hogy megértse a szervezet életét, az embereket. A megértés fontosabb számára, mint a megítélés.
Az emberi kapcsolatok természetadta mérnöke. Jó humora és optimista szemlélete közkedveltté és követésre alkalmassá teszi őt mások szemében. Élettársként mozgalmas, természetes környezet megteremtésére törekszik. A mindennapi élet rutinja nem inspirálja; ezt a problémát rendszerint úgy oldja meg, hogy mozgósítja a körülötte lévőket. (Ezt a tehetségét jól illusztrálja Tom Sawyer, amikor megoldotta Polly néni kerítésének meszelését.)
Az ENTP típussal élni általában kalandos életet jelent. Gyakran improvizál, előfordul, hogy családját fizikai és gazdasági veszélybe sodorja. Ha társa nem versengő beállítottságú, akkor sokszor fárasztónak érezheti ezt az egyszer fenn – egyszer lenn folyamatot. Ellenben versengő társ esetében gyakran konfliktus az eredmény. Az ENTP típusnak rendszerint kiterjedt baráti köre van, és erős érdeklődést mutat mások iránt. Könnyen kezelhető, ritkán kritizál vagy fáraszt másokat.

v2.0

Stresszes helyzetben:

* Feladatokra összpontosít, figyelmen kívül hagyva az evést és a pihenést, ami kimerültséghez vagy betegséghez vezethet
* Erősen kritikussá válik, úgy hiszi, senki sem érti meg
* Rendkívül elemzővé, dogmatikussá válik
* Igényli, hogy az összes lehetőség összekapcsolódjon egy teljes egészbe
* Izgatottabb, hangosabb, gyorsabb, követelőzőbb a beszéde

Stresszkezelési stratégiák:

* Objektív kontextusban beszéljen másokkal – ne nyomjon a lezárás vagy a döntéshozatal felé
* Elemezze az eseményeket, és határozza meg a dolgok sorrendjét
* Olyanokkal lépjen kapcsolatba, akik semleges nézőpontból látják a helyzetet
* Anélkül vizsgálja a lehetőségeket és a valószínűségeket, hogy prioritást állítana fel, vagy döntést hozna

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Ötévesek lettünk | Eszter's Offtopic

Nehogy már benned maradjon a véleményed, ember! (Az első kommented előmoderálás után jelenik meg, de utána szabad a pálya!)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Követés

Értesítést küldünk minden új bejegyzésről a megadott e-mail címre.

Csatlakozz a 357 követőhöz

%d honlapszerkesztő ezt szereti: