Aktuális

A Hit Gyülekezete másik (?) arca

A szcienes könyv meghozta az ihletet a másik, választott kisegyházát maga mögött hagyó ember drámai vallomásának átnyálazáshoz: Bartus László “Fesz van” című könyve a Hit Gyülekezete nevű, karizmatikus pünkösdi keresztény egyház belső működéséről rántja le a leplet.

Nem vettem meg, letöltöttem .pdf-ben

“Fesz van – a Hit Gyülekezete másik arca” – ez a könyv teljes címe, s a hiteles véleményformáláshoz nyilván illik valamennyire ismerni az “egyik arcot” is. Én ennek a kritériumnak csak részben felelek meg, az viszont biztos, hogy a gazdasági-pénzügyi oldal megismerésétől mindig is visszatartott a tény, hogy saját hitvilágommal szöges ellentétben áll a legtöbb dolog, amiben a “hitesek” hisznek: az eredendő bűn koncepciója; a Biblia szó szerinti értelmezendő autenticitása; a Megváltóba vetett hit, mint az “üdvözülés” egyetlen és fő alapfeltétele; a rajtunk kívülálló pokol és mennyország kérdésköre; az ítélkező, büntető, bosszúálló ószövetségi istenkép; az alámerítkezés és megalázkodás rítusa köré fonódó szertartásosság; no és persze az egyéni felelősségvállalás és szabad akarat háttérbe szorítása, amely feltételezi, hogy csak Krisztus hozhat előrelépést szellemi téren az ember számára (ugyanúgy az is távol áll a szellemi valóságomtól, hogy minden rosszról a “gonosz démonok” tehetnek, hiszen nyilvánvaló, hogy nélkülem ezek sem volnának képesek hatni rám). A hitvilágot tehát “gyülisekkel” folytatott mélyebb beszélgetésekből, dokumentumfilmekből és írásokból ismertem meg, de a szerkezeti működés ebből a távolságból nyilván rejtve maradt előttem.

Az ismerőseim között van olyan, akinek az életébe pozitív változást hozott a kisegyház: B. például letette az alkoholt és abbahagyta az éjszakázást, és az azóta szintén megtért feleségével boldog harmóniában nevelik gyerekeiket (érdekes adalék, hogy a gyülekezet jelentős hányada alkohol- és/vagy drogfüggőségből tér meg, nem véletlenül Pajor Tamás a legismertebb evangelizátoruk). Mástól azt kérték, hogy mondjon búcsút kedvenc hobbijának, mert az “démonoktól terhelt”: ő erre nem volt képes, inkább eltávolodott a gyülekezettől. Szerintem ez rossz megközelítés: a szellemi emelkedés soha nem parancsszóra, keddről szerdára történik. Ez egy belső folyamat, amit mindenki a maga ritmusában él meg. Nekem sem mondta soha senki, hogy ne hallgassak Amdusciát, de az elmúlt években észrevettem, hogy milyen hatással van rám az erőszakos zene, ezért a helyére került bennem ez a dolog is: egy évben kétszer-háromszor jól kiugrálom magam rá bulikban, de nem ez megy itthon éjjel-nappal. Érdekes, egy hosszabb szünet után már szemet szúr egyes “művészeti alkotások” lehúzó ereje… valószínűleg megértem rá, hogy “letegyem” ezt is. Világos, hogy ez nem következett volna be úgy, hogy Németh Sándor – vagy bárki más – szólít fel rá, de a durva függőségekben élők nagy részénél talán segíthet némi nyomás.

A szerző, Bartus László a nyolcvanas évek végétől a kilencvenes évek végéig volt hitgyülis, azóta pedig a kisegyház egyik fő ellensége. Nehéz megállapítani, mennyire hiteles forrás a médiamunkás kolléga: egyrészt a könyv tele van cinikus indulattal, érdemes lett volna várnia pár évet, mielőtt megírja a Fesz vant. Teológiai, spirituális kérdésekben gyűlölettel telve nyilatkozni sosem túl bölcs és célravezető dolog – igaz, egyébként sem az. Másrészt nagy médiavisszhangot kapott a tény, hogy a szerző Németh Sándort többször is megfenyegette, s egyszer (egy üvöltő, szitkozódó, életveszélyes fenyítést tartalmazó telefonhívást követően) becsületsértés miatt még pert is vesztett ellene – később arra hivatkozott, hogy érthető volt felindultsága, hiszen a Hit Gyülekezetének első embere mindent megtett, hogy őt “kicsinálja”, ellehetetlenítse. Tovább árnyalja a képet, hogy Bartus a hitgyülivel vagy anékül, de meglehetősen radikális nézeteket vall, méghozzá radikális baloldaliakat: állandóan katolikus és FIDESZ-es összeesküvési elméletekről értekezik, Orbán Viktort agyonlövetné, szerinte a katolikusok antijudaizmusa lett az európai antiszemitizmus alapja, hadd ne soroljam. Jól írta róla a HVG: Bartus “az ellenoldali tükörverziója az olyan, idegenbe szakadt turbónemzeti bácsikáknak, akiknek olvasói levelein már a Barikád-előfizetők is szánakozva vigyorognak”.

Mindezzel együtt persze még lehet hiteles a Hit Gyülekezetét bemutató kép, csak érdemes kiszűrnünk az ideológiai befolyásoltságot és azt a mérhetetlen dühöt, ami Bartusból véges-végig árad. Őszintén szólva úgy vettem észre, a szerző többször írta le Németh Sándor nevét, mint maga a vezető lelkész eddigi élete során, s az első száz oldal után már eléggé vártam, hogy “a fekete mágus” viselt dolgai után végre a Hit Gyülekezetének ideológiájáról és a szervezet belső működéséről is halljak. Szerencsére Bartus ezzel sem marad adósunk, elmond ő mindent, ami a kulisszák mögött a 90-es években zajlott, előtte azonban még Németh Sándorról a következő dolgokat tudjuk meg:

 • egy szorongó, depressziós, kishitű ember, aki a köré épülő személyi kultusszal kompenzál – minden egyes igehirdetése előtt halálra izgulja magát, ezért a Hit Gyülekezet legfőbb elvárása, hogy a belső kör fényesre nyalja a vezető lelkész ülepét a nagyobb megmozdulások előtt és után… később pedig már minden áldott napon, de tényleg;
 • “száraz csont” – Bartus szerint Németh Sándoron a kezdetben valóban ott volt a Szentlélek áldása, de aztán egyéb ügyei (a médiacézár szerep, az intenzív politizálás, a pénzügyek felügyelete és a gyors terjeszkedés) kivették a kezéből a Bibliát, s a kilencvenes évek közepétől már minden mély, Istentől jövő tartalmukat elvesztették prédikációi;
 • egy diktátor – minden hatalom az ő kezében összpontosul, senkinek sem tartozik elszámolással, mindig az övé az utolsó szó, aki nem ért vele egyet, az Istennel ellenkezik és gonosz démonok ülnek a vállán. Büszkén hangoztatja, hogy egy vezetőnek nyomást kell gyakorolnia beosztottjaira a siker érdekében, aminek következtében a belső hites kör minden tagja gyomorfekélyt vagy szívinfarktust kapott… egyszóval Hitler és Sztálin hozzá képest kanabisz -zabáló, vadliberális hipszter;
 • fekete mágus és okkult varázsló – jelen van szertartásain a “tárgymágia”, miszerint a hívőknek el kell égetniük rossz démonokat hordozó holmijaikat, beleérve az összes cd-jüket és könyvüket, és a nem megfelelő szellemi hátterű gyártóktól származó ruháikat is. “Sándor atya” a Szentlelket úgy próbálja vezetni, mint az áramot, gyakran tárgyak segítségével (a zakóban, a cipőben, a mikrofonban van a “kenet”, amit csak ő adhat át). Emellett saját kénye-kedve szerint változtatja meg más emberek szabad akaratát a “gyülekezet” érdekében, a “szellemi harc” keretében pedig az ellenszegülőkre átkot küld imakommandója segítségével, amelynek során nem pusztán a “megkötő démonokat” igyekszik elűzni, hanem magára az emberre vagy csoportra (állami szervek, pártok, katolikusok stb.) is rontást kér. Nyilván ez az, amitől egy kicsit is spirituálisabb ember azonnal elborzad, és szánni kezdi Németh Sándort.
 • egy adócsaló maffiózó, “a keresztapa” – a kontrollálhatatlan, szabadon áramló perselypénz mellett a hívektől a lelkiismeret fegyverével kényszeríti ki a gyülekezet a tizedet, vagyis minden bevételük egytizedét. Ezeknek a pénzeknek sehol nincs nyomuk, Németh Sándor magántulajdonként kezeli a hatalmas, havonta több millióra rúgó összeget: ebből épült kacsalábon forgó palotája, különleges kertje, hatalmas nyaralója, ebből utazta körbe a világot és iskoláztatta gyerekeit, ebből lettek csodás autói és hét pár százezres cipője, nem is beszélve a dizájner öltönyökről (amelyek esetében a “rossz szellemi háttérből” érkező, gyermekmunkával legyártatott darabokból csupán kivágja a címkét, és a holmi máris alkalmas a “kenet” megtartására).
 • ő az antikrisztus – Bartus többször is ismerteti a vezető lelkész “antikrisztusi” tulajdonságait: hiú (seggnyalást vár), önző (minden sikert magának tulajdonít), érzéketlen (a szegény embertől el kell vennie, amije van, mert nem hitt eléggé ahhoz, hogy Isten gazdagsággal áldja meg), felületes (egy idő után már csak közhelyeket puffogtatott prédikáció gyanánt, amiből később jelszavak skandálása és látványos, tömegpszichózison alapuló showműsor lett), elvtelen (minden politikai és szellemi döntése érdekek mentén születik és materializálódik, az anyagelvű  filoszemitizmus ellenére mélyen legbelül antiszemita), az érzéki örömeknek él (mértéktelen libamájzabálás, egzotikus nyaralások és dőzsölés a köbön), hazug (ígérget, de nem tartja be, pózol a külvilág előtt, letagad bizonyos dolgokat), mértéktelen (egy alkalommal addig zabált, amíg mentők vitték el)… és így tovább, és így tovább.

Mivel én sosem voltam hites, a gyülis ismerőseim pedig nem kerültek eléggé közel a tűzhöz, nehéz megmondani, mi igaz mindebből: Bartus mindenesetre leírt egy olyan sztorit is, ami mélyen megrázott. Németh Géza református lelkész a politikával karöltve végzett szektaellenes tevékenységet a 90-es években, amelynek teológiai és gazdasági alapja egyaránt volt (le akarta söpörni a térképről a konkurenciát), és ezért a szokásos ütőkártyákat vette elő: minden modern kisegyház agyat mos és pénzt szed, és elszakítja az embereket a családjuktól. A többek között a Hit Gyülekezete ellen is fellépő lelkész otthonában a kampány kellős közepén tragédia történt: a felesége öngyilkos lett. És ekkor Németh Sándor és csapata olyan eszközhöz nyúlt, amihez nem lett volna szabad: egy bulvárízű, cinikus szórólapon tálalták a történteket, külön kidomborítva, hogy “és ez az ember beszél a családok összeomlásáról”, aki még saját otthonában sem képes “rendet tartani”. A szöveget Németh Sándor mondta tollba, Bartus László rendezte sajtó alá, ám a terjesztést nem vállalta magára a gyülekezet. Alattomos módon a (szektaellenes kampányban szintén érintett) Krisna-hívők főhadiszállására szállítottak pár ezret a szórólapból, s az ajtó előtt hagyták a pakkot: a krisnások úgyis szeretnek könyveket osztogatni, majd ők elvégzik a piszkos munkát. Jellemző, hogy a védikus tanokon alapuló közösség nem nyúlt a papírköteghez: Bartus úgy fogalmazott, hogy nem tartották “elég keresztényinek” az aktust, s még az ellenségüknek sem kívántak ekkora szenvedést. A dologból később rendőrségi ügy lett (a református lelkész feljelentést tett jó hírneve megsértése miatt), Bartust is kihallgatták, aki persze a legfelsőbb utasításra mindent tagadott: most a könyvben kért elnézést mindazoktól, akiknek cselekedetével fájdalmat okozott. Mit érezhetett vajon az öngyilkos nő családja, gyerekei, a tragédia utáni napokban…?

A hitesek színes zakós “egyenruhája” Bartus szerint az anyagi különbségeket hivatott leplezni: aki nem elég gazdag, az nem jó keresztény, nincs rajta áldás

Nehéz megérteni, miért tesz ilyesmit bárki is, aki hisz a szellemi törvényekben. Bartus szerencsére a Hit Gyülekezete teljes ideológiai hátterét is leírja, hogy megértsük: a szellemi harc Isten és sötétség küldöttei között a Földön zajlik, ezért bármilyen eszköz engedélyezett az üdvösségünket veszélyeztető ellenség visszaszorítására. (Én azt mondanám, hogy ez egy spirituális epic fail: a sötétséget csak fénnyel lehet felszámolni. A fényes szobába nem tudsz bedobni “egy kis sötétséget”, a legsötétebb helyiségben azonban bármikor fényt csinál egy aprócska gyertya. Így aztán gonoszságra gonoszsággal válaszolni emberi gyengeség, materialista tévedés, zsákutca. A Bibliában feltűnő “fordítsd oda a másik orcádat is” motívum nem a szelíd gyengeség attribútuma, hanem bizonyos alapvető szellemi törvények ismeretéből fakad – tény, hogy a földi megvalósítás már egy igazán magas fejlettségi szintet követel meg, de ettől még ez az út. Persze én nem vagyok hitgyülis, tehát nyilván “démonok” mondatják ezt velem…)

A Hit Gyülekezete neoprotestáns vonalon elinduló pünkösdi karizmatikus keresztény közösség. A neoprotestantizmus feltételezi a katolicizmustól való teljes elszakadást: nézetük szerint a katolikus egyházat elhagyta a Szentlélek a bálványimádás, erőszakos terjeszkedés és a papság bűnei miatt, a Vatikán egy szellemiséget vesztett, Krisztustól elszakadt politikai erő, amely az államok kormányait a mai napig igyekszik hatalmában tartani (gazdaságilag már nem tudja, ezért szellemi manipulációval él). A pünkösdi karizmatikus mozgalom arról szól, hogy  ezek a gyülekezetek mindent bibliai alapokra tesznek, az igehirdetés mellett úgy vélik, az apostolok és a korai keresztény egyház csodái – karizmái – ma is jelen vannak: ilyen például a gyógyítás, a szentlélekkel való betöltekezés és a nyelveken szólás is. Bartus leírja, hogy a hitgyüliben elvárt dolog, a kereszténység és az isteni elhivatottság fokmérője volt a karizmák jelenléte: aki nem tapasztalta őket, az nyilván nem volt elég őszinte bűnvallásában, Isten előtt való megalázkodásában és újjászületésében, az “óember” lenyomta benne a krisztusi “újembert”.

Ezért aztán a hívők mindent megtettek, hogy megéljék, de legalábbis demonstrálják karizmáikat: mivel a gyógyítás objektív keretek között mérhető (a beteg vagy meggyógyul vagy nem), a többség a Szentélekkel való betöltekezésre és a  nyelveken szólásra alapozott. Bartus leírta, hogy ezek alapjáraton olyan – létező, valós – élmények, amelyek a hívő hétköznapi, intim életéhez tartoznak, nem egy stadion közönsége elé valók. Szerinte az újhullám”, vagyis a kései Németh Sándor “igétlen” igehirdetéseinek vadhajtása az a sok ijesztő videó, ami a YouTube-on kering a Vidám Vasárnapokról: rángatózó, földön fetrengő, visító, hisztérikusan röhögő, remegő emberek, akik Németh Sándor keze által a Szentlélek érintésétől a földre zuhannak. (Fordítom: a megfelelési kényszer, a valahová való tartozás vágya és az anyagon túli élmények iránti vonzalom által szült tömegpszichózis mozgatja őket.) Sosem értettem, miért ilyen látványos, bizarr, ugyanakkor teljességgel céltalan cirkuszi demonstrációra használják a drága isteni energiát, pránát, univerzum-energiát, szentlelket, vagy aminek nevezzük: több értelme volna egy csendes megértésnek, a szívet elöntő melegségnek vagy a testi-lelki szintű gyógyulásnak, nem?

A teológiai, szellemi kerettörténet mellett választ kapunk arra is, honnan származik a Hit Gyülekezetének élénk politikai, közéleti jelenléte, látványos filoszemitizmusa (az igehirdetéseken izraeli zászlók lobognak mindenütt). Ennek egy része bibliai alapú: a zsidók Isten választott népe, Krisztus oda jön el újra, a nép egy része a pedig azért ölte meg Jézust, hogy “a pogányoknak is helyet csináljon a mennyben” (nem röhögünk mások vallásán, de lol: hol van az a koncepció, hogy Isten országa nem kerület, hanem lelkület?). Másfelől gazdasági érdekről is beszélhetünk: a liberális körök a vallásszabadságért küzdenek, ami kedvez a kisegyházaknak a katolikus ellenséggel szemben. Egy kisegyháznak fontos, hogy papíron is egyház maradhasson, máskülönben aztán el kellene számolniuk a perselypénzzel, az adományokkal, a tizeddel, netán csak sovány kis 1 százalékokból kellene megélniük – nem is beszélve az ún. “történelmi egyházak” által kapott állami juttatásokról, amit Németh Sándornak sikerült kilobbiznia maguknak. Az SZDSZ a vallásszabadságot és a kisegyházak szabadságát propagálta, míg a FIDESZ a katolikus KDNP-vel szövetkezett, és 2012-re sikerrel bele is nyúlt az egyházak belső életébe új törvénykezéseivel: érthető tehát, egy kisegyház melyik opció mellett teszi le a voksát. Németh Sándor és kis csapata minden választás előtt imakommandót hívott össze, ahol preferált pártjaik győzelméért, és a jobboldali pártok kiszorításáért imádkoztak… meg átkozódtak felváltva. A fennmaradó időben a vezető lelkész ettől függetlenül persze lelkesen kilincselt, hogy Csurka vagy Torgyán is rájöjjön, hogy az ő útjuk az egyedüli járható út az üdvösség felé. Nos, nem jöttek rá, de ez állítólag nem Németh Sándor leleményességén múlott.

Ennek a politikai, közéleti alakoskodásnak vált egyik első számú eszközévé Bartus, amikor a Hetek című hites hetilap szerkesztőjévé vált. A Németh-család tagjai által álneveken összeirkált cikkekből neki kellett újságot faragnia, “szellemi látással”: a vezető lelkész itt elhatározta, hogy “betöri”, és óriási nyomás alá helyezte emberét. Innen jön a könyv címe is: fesz, vagyis feszültség van. Ezt ordította kétségbeesetten Bartus gyülis munkatársa, amikor a “vezír” a flottát váratlanul az ország másik pontjára rendelte, és a célállomás felé száguldozó sofőr nem mert megállni, hogy Bartust felvegye, mert “Németh S. Judit már kétszer is hívta, hogy siessen”. A könyv szerzője a teljesíthetetlen elvárások és a “despotikus elnyomás” miatt súlyos idegösszeomlást kapott, aminek következtében hosszú ideig kórházban ápolták. Azt írja, túlhajszoltságra panaszkodott, de a pszichiáterek megállapították: “átment rajta a buldózer, megpróbálták eltörölni az egyéniségét, megszüntetni az individuumát”. Önbecsülése csökkent, a racionalitással való kapcsolata megszűnt, súlyos depressziót diagnosztizáltak nála, és tele volt rettegéssel: ekkor még mindig nem mert kiszállni a gyülekezetből, mert félt, hogy Németh Sándor átkai ebben az állapotban egyenesen a sírgödörbe, netán a pokolra küldik. Mikor megerősödött annyira, hogy üzenni mert a kilépéséről, egykori barátai azonnal megtagadták, az átlagos gyülis pedig csak legyintett: sajnos, a Sötétség ellen folytatott szellemi harcnak vannak áldozatai, az ördög ravasz.

Vitathatatlan, hogy a Hit gyülekezetének is, mint minden szellemi csoportnak, vannak elvitathatatlan érdemei (számos embert mentettek ki függőségeikből, adtak célt az életüknek), ám ezeket a szerző nemigen tárgyalja: az ő olvasatában minden rossz, ami Németh Sándorhoz köthető. Jól látszik, hogy Bartus László súlyos személyiségtorzuláson ment keresztül a gyülekezetben eltöltött idő során: indulatait a mai napig képtelen volt elengedni, ráadásul soha, egyetlen percre sem vállalta fel saját, egyéni felelősségét az ügyben. Nehéz megérteni, mi visz egészséges, értelmes, művelt, független felnőtt embereket arra, hogy évekre és évtizedekre egy “diktatórikus elvek alapján működő” szervezet “kiszolgáltatott rabszolgáivá” váljanak, de egy dolog biztos: mindehhez kevés volna egy-egy pénzéhes, hatalommániás szellemi vezető, szükség van mellé az olyan lelkivilágú emberekre, akik igent mondanak a diktatúrára és a kiszolgáltatottságra.


Bartus László: Fesz van – A Hit Gyülekezete másik arca, 1999

Innen töltöttem le: Magyar Elektronikus könyvtár


Kapcsolódó cikkek:

Eszter névjegye (911 Bejegyzés)
Üdvözöllek. Barok Eszter a nevem (nem véletlen a domain sem!), örülök, hogy benéztél hozzám. Foglalkozásom szerint szerkesztő, cikkíró, fordító, blogger, szöveggyáros vagyok. Én írom ezt a naplófélét. Nem kell mindenben egyetértened, az viszont elvárás, hogy tisztelettel kezeld a sajátodtól eltérő véleményeket. Van egy klassz kis közösség, jókat szoktunk beszélgetni itt.

26 hozzászólás A Hit Gyülekezete másik (?) arca bejegyzéshez

 1. jujuj….
  legutóbb törölnöm kellett a fészbukon a véleményem, mert le”hülyézetek” majdnem… most nem írom ide azt, hogy kemény a fa….de jól ütöd

 2. ja és kimásoltam…..nehogy eltűnjön…

  • Mit szóltál hozzá mihez, amit töröltél? Szerintem sz*rd le, ki mit gondol. :D
   Amúgy örülök, h mást is érdekel a szekta vs. igaz út-téma, ezek tipikusan az asztalfióknak írott posztok, amikre kevesen kattintanak, pedig munkás volt ezzel foglalkozni!

   • KEVESEN? na ne hidd… a cím majd meghozza a jelentkezőket…csak tudod egy része joggal fél magát megmutatni, más része meg nem akarja tudni az igazságot (vagyis a valóságot)…. Durva dolgok ezek…lehet itt “viccesen” hangzik, de kemény “maffia” van mögötte…. Akik nem félnek semmitől, ha a pénzükről van szó….Isten nevében.

 3. Ezt az a mai tempó mellett igen régi könyvet posztolni? Amikor a könyv írodott másképp viselkedtek a gyülisek mint most, úgyhogy éppen akár valósághű is lehet, amit akkor leírt az író. Lehet, hogy ma már mást írna, mint ahogy magam is tapasztalok változást a gyülisek kommunikációjában. Már nem pokolravaló ördög a templombajáró nagymama a szemükben. Meg olyan süketséget sem mondanak, hogy a karácsonyt azért nem ünneplik, mert az Jéus felkasztását jelképezi. Akkor még Jézus bides volt nekik.

  • Kétlem, hogy Németh Sándor személyisége gyökeres változáson ment volna keresztül az elmúlt 10 évben, de az is biztos, hogy a könyv egy korszakról szól, ami rengeteg mai hitest érint. Ha most más éra is van, azért az alapok fontosak. (Egyébként igen, tény, hogy észrevehető, hogy megváltozott a kommunikáció: most már pl. nem szivárognak ki olyan felvételek, nincsenek olyan nyilvános istentiszteletek, ahol a “karizmák” nyíltan megjelennek: goodbye földön fekve, nevetve rángatózó emberek, ami nyilván nem véletlen.)

   • Reveal Hidden Reality // május 17, 2013 - 09:14 // Válasz

    Teljesen egyet ;rtek veled.
    Magam is több évet töltöttem a HGY-ben,de minél hosszabb ideig voltam,annál több visszatetsző dolgot tapasztaltam.
    Aztán más felekezetekben is megfordultam,de mindenhol ugyanazt tapasztaltam,csak más szereplőkkel.
    Végül annyira belefáradtam az egész rendszer gusztustalanságaiba,hogy elhatároztam hogy utána nézek,hogy miért van minden így.
    Nem is sok idő múlva,érdekes képeket találtam,amelyek elsőre összeesküvéselméletes bolondokra utaló fantáziálásnak tűnt,de ahogy mellé raktam a HGY első “folyondáros” logóját a háromszöget,amelyet egy madár a csúcshoz közel ugyan ott választ el a háromszögtől,mint az USA 1 dollárosának a pecsétjén szereplő befejezetlen tetejű piramist a “mindentlátó szem”,amely egyértelműen Szabadkőműves szimbólum,akkor nagyon erős késztetést kaptam hogy tovább vizsgálódjak.
    Elő vettem hát a HGY újabb,kék-fehér logóját a 6 lépcsőfok tetején levő stilizált 3.zsidótemplommal( sohasem értettem ,hogy egy önmagát kereszténynek nevező felekezetnek,miért kell kapcsolatban lennie,a Krisztus áldozatát megtipró 3.templommal???) és nézegettem.
    Egyszer cask ahogy figyeltem a logót,eszembe jutott,hogy valahol már láttam egy hasonló képet 6 felfelé vezető lépcsőfokkal.
    De hol? De hol?
    És eszembe is jutott.
    Istenben hívő emberként,és főként hogy évekig a tagja is voltam a HGY-nek, majdnem lefordultam a székemről,amikor a két képet egymás mellé tettem.
    A Columbia Picture Presents filmjein az első néhány másodpercben megjelenő STATUE OF LIBERTY képéről beszélek,amely szintén a Szabadkőművesek kedvenc szimbóluma.
    Ha pedig a logót jól megnézzük,akkor egy háromdimenziós befejezetlen tetejű piramist kapunk felülnézetből.
    Nos alaposan át kutatva a dolgot,teljesen meg vagyok győződve arról hogy Német Sándor magyarországi illuminátistáknak dolgozik.
    Ekkor valaki ajánlotta Bartus úr könyvét,és immár immunis lévén a megfélemlítésekre,amelyet a HGY-ben programoztak az emberekbe,hogy féljenek elolvasni a könyvet, hozzá fogtam és nagyobb részét egy szusszra el is olvastam.
    Aztán amikor oda értem,hogy Bartus úr arról beszél,hogy N.S. azzal viccelte az alattvalóit,hogy egy nap ő maga is páholyt alapít,akkor meg értettem azt amit olyan sokan sosem fognak.
    Bartus úr elmondása szerint N.S-nak valóságos könyvtára van a titokzatiskolák tanairól,és a titkos társaságokról.
    Szépen össze is állt a kép.
    Köszönöm önnek tisztelt Bartus úr.
    Minezt tudva,meg is értem hogy N:S személyisége,miért is nem fog soha többé Isten szerinti jó irányba fordulni,mivel ő szándékosan azt az utat választotta,ahol a fényhordozó isten nem más mint Lucifer,aki a 3.templomban fog megjelenni emberi testben az Antikrisztusként.
    Ezért van a HGy logóján a zsidók templomának látszó 3.templom,amely valójában rejtett módon Ízisz-Szemiramisz-Szűz Mária női formájába bújtatott Lucifert imádó Zeusz templom lesz.
    Ennek a célnak a támogatásához használja N.S a magyar embereket,hogy a régióban Magyarország az elsők között legyen ebben a rejtett propagandában.

 4. Most jutottam el oda, hogy elolvassam az írásod.
  Nagyon jól sikerült, és legalább kicsit jobban képben vagyok velük kapcsolatban mint előtte.

 5. Csak annyit fuznek hozza, hogy Bartus iro kifelejtette a termeszetfeletti eroket amik vannak es leteznek…. Isten van es letezik most is… O amire ra teszi a kezet ott valtozasok alakulnak es nem rossz iranyba. Az emberek nem sajat erejukbol szabadultak meg a fuggosegeikbol, vagy barmibol… sorolhatnam…

  • Nem tudom, nekem az volt a benyomásom, hogy Bartus a Teremtő erejével és a teljes szellemi háttérrel tisztában van, inkább szimplán Németh Sándort támadja. Jogosan vagy jogtalanul, azt nem vagyok hivatott eldönteni.

  • Humal József // március 2, 2015 - 14:01 // Válasz

   Semmiféle függőség elhagyásához nem kell Isteni sugallat, vagy erő!
   Elég egy pár igazi jó barát, aki megfogja a másik kezét és segít önzetlenül!
   Igaz én nem voltam nagy alkoholista, de teljes mértékben elfelejtettem viszont nagyon erős dohányos voltam és azt is teljes mértékben elhagytam és saját akaratomból, nem kellett hozzá Isteni hit meg gyülekezet! Az egész egy nagy képmutatás és szerény véleményem az, amikor belenézek a közösségbe, nagyon sok olyan embert látok akinek valamilyen bűn terheli lelkét! Ez elsősorban ha nézed a politikusainkra értendő, hiszen mindegyik szinte kivétel nélkül nagy vallásosnak tartja magát, pedig azok a bűnök nem lesznek tisztára mosva a lelkükben amit más emberek kárára elkövetnek!

 6. Németh Sándor és bandája ellopja az emberek pénzét átverés az egész hit gyüli 50 milliós nyaralója van a Budaörsi házánál nagy falak és biztonsági őrök vannak a Hit csarnokba miért kellenek beléptető kapuk
  30-40 milliós kocsijai vannak

 7. Eszter, nem ismerem Önt, feltételezem ez az igazi neve. Kérem, legyen kedves lehetővé tenni, hogy írjak Önnek egy magánlevelet. Az email címem: laszlobartus1@yahoo.com

  Bartus László

 8. Ez a cikk történelmi. Ez így volt. Pontos, korrekt leírás. Gratulálok.

 9. Szép cikk!
  1. Ettől még jobban tisztellek!
  2. A HGY profi módon a szer és viselkedésfüggőkre megy rá, mert belőlük lesz a legjobb rabszolga
  3. érintéstől epileptiform görcsök: pszeudoskizofrénia
  4. A könyvíró helyében én is dühös lennék, több éven át erőszakolták a lelkét. :(
  5. NS egy nárcisztikusból önszuggesszióval átvedlett antiszociális személyiségzavaros
  6. NS és a HGY profi módon alkalmazza az agymosás finom módszereit, amelyek nagyon hasonlítanak a CSBE nem fizikális jellemzőihez. Vagyis nem csak emberek tudnak CSBE-ot elkövetni, hanem szervezetek is. És ez alapján be is lehetne tiltani őket, a vezetőket pedig a börtönben lélekölő rabmunkára fogni…nagyon, nagyon sokáig.

  • ad 2: és más gyülik is, pl. a krisnások. Persze a HGy tényleg a legprofibbak közül való.Azért is, mert ezek az emberek kétségbeesve keresnek valamit, ilyen a szer, a viselkedés, ha ezekben csalódtak (naná, hogy csalódnak), akkor marad valami egyház. A nagy egyházak jobbak ebből a szempontból általában. Az a jó “áldozat”, könnyen betéríthető, aki külső “megváltót” keres. Ha a szer nem, a szerelem nem, akkor váltson meg valamilyen guru, legyen az Osho vagy egy gyülekezet. Utóbbi még jobb, mert akolmeleg is van. Önálló gondolkodók, ha segítséggel is, de elsősorban a saját erejükre támaszkodni akarók nem jó célpontok. Azok az egyházak, amelyek célja valóban elsősorban az emberek lelkének megmentése (merthogy szerintük erre a tévelygőnek szüksége van, jót tesznek vele), legyen ez a katolikus egyház vagy a Jehova Tanúi, általában nem válogatnak így, mindenkire kiterjesztik a térítést, a gyüli típusúak viszont nagyon erősen összpontosítanak a (lelki) nyomorultakra. Persze azért a nagy egyházak drog- és alkoholista pártoló programjai is a térítés szolgálatában is állnak, de ez a rámenés a függőkre akkor sem ilyen erős, mint a gyülikben – ahogy írod is. A másik véglet épp a 12 lépéses programokkal “dolgozó” függő-közösségek, AA, NA, stb. Ezeknek ugyan van némi ideológiája, egyfajta istenhit, de nem kell hinni benne, vallásos tevékenység nélküli közösségek. És semmilyen körülmények között sem térítenek.
   A másik egy kérdés: honnan ismered ilyen pontosan a HGy-t és NS-t?
   Amúgy sok tekintetben emlékeztetnek engem a leírtak a Szcientológiára (profizmusban is). Jól sejtem?

   • 2. Azt le is felejtettem, hogy csak a családos függők érdeklik őket, a magányos alkesz, egyke drogfüggő (fél)árva le van szarva, kivétel, ha tehetséges lásd Gera Zoltán.

    “honnan ismered ilyen pontosan a HGy-t és NS-t?”
    Volt egy kollégiumi szobatársam, akinek megszállták a családját. Azárt, hogy az öccse sportkarrierjét támogassák, vele minden kapcsolatot meg kellett szakítaniuk, mert nem volt elég buzgó( = nem ment minden hétvégén haza, hogy részt vegyen a “vidám vasárnap”-on

    “Amúgy sok tekintetben emlékeztetnek engem a leírtak a Szcientológiára (profizmusban is). Jól sejtem?”
    A HGY egy ócska kis pogrom a Szcientológia náci Németországához képest, de amit tud megtesz…
    A Szciennél az E-méter kapásból az antiszociális és nárcisztikusok kiszűrésére szolgál (tetán egy lófaszt), mert ők lesznek a következő generáció, míg a HGY addig tart, amíg NS mozog.
    A módszereik is vérprofik, amit a szórólapokkal eljátszott a HGY, ugyanazt csinálta a szcien az evolúciótámadó “előre tervezettség” elmélettel, csak ebbe beállt az USA keresztények egy jelentős része. És ez az evolúciótámadás is egy 20-30 éves terv része lehet…

    • Azért én ismerek nem egy HGY-st, akit még magánzó korában szippantott be a gyüli. Persze ezek meg fiatalok (voltak akkor). És azt is tudom, hogy a fiatalokat kellően támogatják, megfelelő pozíciókba segítik, ha ügyesek (nem kiemelkedő tehetségről beszélek, lényegében átlagos emberek). Aztán pénzzel, megszerzett összeköttetéssel szolgálják az “egyházat”, visszaadják kamatostul. De eléggé elesett embereket is befogadnak, persze – ahogy Eszter is írta -, ezek szert váltva, a gyüliben összeszedik magukat működés tekintetében, és jól “használhatók” lesznek. Jó kérdés, hogy aki nem termel pénzt/nem szolgálja belül jól a gyülit, azzal mit csinálnak, nem tudom.

     • Nem akarom outolni azt, aki a környezetemben kötődik hozzájuk, de ő is azzal ússza meg szerintem a mélyebb kötődést, hogy nem áll jól anyagilag, nem ad nekik semmit. Aki jelentős összeget ad le nekik tizedként és adományként (ne feledd, ha két összeg van nálad, mindig a nagyobb összeg van az Úrtól!), azt nagyon masszívan beépítik.

      • Hát az biztos, hogy minden gyülivel vigyázni kell, egyik sem ereszt könnyen. A nagyegyházak még jók ebből a szempontból, tapasztalatom szerint, bár azok (vagy a tagjaik?) meg gyakran még ítélkezőbbek, mint egyik-másik kicsi. De ez már sokszor inkább a kis helyi gyülekezeteken múlik, azt is gyanítom.

     • “Azért én ismerek nem egy HGY-st, akit még magánzó korában szippantott be a gyüli. Persze ezek meg fiatalok (voltak akkor).”
      Ennyi előrelátás van bennük, de a GYIVI előtt egy egyházszervezetet sem látok, hogy fölkarolnák a család nélküli fiatalokat…

      “Jó kérdés, hogy aki nem termel pénzt/nem szolgálja belül jól a gyülit, azzal mit csinálnak, nem tudom.”
      Talpas, meg biodíszlet, a “Vidám Vasárnap”-on.

  • Amit egyébként látok az az, hogy a HGY aktív tagságának körében rengeteg a hajdani drogos, alkoholista, akik egyik napról a másikra tértek meg és kezdtek új életet. Egy picit olyan, mintha egy régi függőséget egy újjal helyettesítettek volna. Nagyon aggasztó az is, ahogyan politizálnak, mondván szekuláris Izrael helyett egy bibliai törvényekre épülő teokrácia kéne a szent földre, ami a maga idejében az egész világot uralja majd (a Hetekben olvastam interjút pár hete Németh Sándorral). Kirekesztően beszéltek az LMBTQIA-színtérről, a muszlimokról, a halálbüntetés bevezetését szorgalmazták, az abortusztilalmat feszegették… rémisztő, hogy egy egyház úgy politizál, mintha évezredekkel ezelőtt, de legalábbis a középkorban élnénk. Szép dolog a vallás, de tartsák a négy fal között, könyörgöm.

   • “Egy picit olyan, mintha egy régi függőséget egy újjal helyettesítettek volna.”
    Nem picit, ez a “piacképes modell” és ahogy Blacinak írtam, csak a családos, és/vagy tehetséges kell, mert a legkisebb befektetéssel így lehet a legtöbb erőforrást szerezni.

    Nem is tudtam, hogy NS lepaktált az izraeli ortodoxokkal.
    Azt hittem a zászlók csak az ATV (na igen, azért “A”, mert ez az ABC első betűje, és nem az utolsó…ezzel nem is lenne gond, ha egy majdan induló autista/aspergeres TVnek nem emiatt kellene ZSTV-nek lennie :( ) tiszteletére vannak kitéve. A vallástörvény előtt erősen pedálozott a FIDESZnél, utána pálfordult az ellenoldalhoz.

 10. Én hiszem,hogy megbocsátani tudni kell,bármi áron, mert különben felemészt minden idegrendszeredet.Tudom,hogy nehéz.De ha ismered a/ BIBLIÁT/ akkor félre teszed jogos vagy jogtalan vádaidat.”ISTEN” minden embert a cselekedetei alapján ítél. Köszönöm, hogy megértettél.”ISTEN” áldjon békességben.

  • Mondjuk én ismerem a Bibliát, épp ezért sajnos nem tartom másnak, mint egynek az emberiség rengeteg mítoszgyűjteményéből. Ráadásul messze nem a legkövetkezetesebb, amennyire én a többit ismerem.
   Másrészt az igaz,hogy megbocsátani (bár én inkább úgy mondanám, hogy a haragot elengedni, azt hiszem, nem ugyanaz) fontos. A saját érdekünkben, hogy a saját életünket tudjuk élni. De nem bármi áron, hanem csakis a harag, a harag okának feldolgozása után, amikor valóban kész vagy rá, nem úgy, hogy bármiféle elvárást teljesíts, mert akkor csak eldugod, elfordulsz tőle, de attól még jobban mérgez.

6 visszakövetés / visszajelzés

 1. A Szigetről, röviden « Eszter's Offtopic
 2. Just your typical out-of-body élmény, avagy a tértelen, tiszta tudatfeletti és a VHK-dolog « Eszter's Offtopic
 3. “Szerkesztetlen” fénylények a fotókon és eszeveszett sötétség a fejekben « Eszter's Offtopic
 4. A valódi okok, amelyek XVI. Benedek pápa lemondásának a hátterében állnak « Eszter's Offtopic
 5. Ötévesek lettünk | Eszter's Offtopic
 6. Credo | Eszter's Offtopic

Örülök, hogy beszélsz, kérlek gyűlölködés nélkül tedd, miután figyelmesen elolvastad és megértetted a szöveget.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger ezt szereti: