Aktuális

A sátánizmusról

A különféle alternatív utak keblünkre ölelésével előbb-utóbb elkerülhetetlenül belefutunk a sátánizmus filozófiájába: a hitbe, amelynek lényege a hit tagadása, eszköze pedig a létező legördögibb színjáték: a káosz, az álca és a megtévesztés.

fekete cica

Igen, van ún. Fekete Macska Szertartás is, whatever that may mean

Nézzük csak.

Ott vannak a teista sátánisták, filozófiájuk egyszerű, mint a faék. Hisznek Istenben, de megvetik és kiröhögik az istenfélő embert, példaképük inkább az “isteni játékszer” szerepéből kilépő lázadó: Satan(el), más néven Lucifer, népiesen szólva az Ördög, a Sötétség Fejedelme, a bal kéz útjának vezéregyénisége. Üdvözlik a szembeszegülést, mivel értelmezésük szerint a Teremtő egyben elnyomó is, aki az ember igazi természetét köti gúzsba önös érdekei mentén: az egyetlen út a szabadsághoz tehát a lázadás.

Ők elsősorban a judaizmushoz, a kereszténységhez és az iszlámhoz kapcsolódtak a történelem során (így, ebben a sorrendben), és a felsorolt vallások szent iratai alapján felrajzolt sötét figurát választották uruknak. Nagy részük kulturális értelemben is eltávolodott a hagyományos világvallásoktól, és mélyen megmerítkezett az okkultizmusban. Akárhogy is, az ő esetükben érthető, hogy a fényoldali hitrendszerek szimbolikájának ellentétét használják, hiszen így érhetik el legkönnyebben azt, akit követni kívánnak. Ha egeret akarok fogni, én is a sajtot teszem ki, nem a tízezres bankjegyet. Ha Gyöngyösre telefonálok, a hívószám elé teszem a 37-es körzetszámot, ugye.

Egészen más tészta viszont a LaVey-féle sátánizmus. Kétség nem fér hozzá, hogy ők a veszélyesebbek. Miért is?

Anton Szandor LaVey a modern, ateista sátánizmus egyházát alapította meg – mikor máskor, mint – 1966-ban. Noha a tolerancia egyházának tartják magukat, a “sátánizmust” kizárólag LaVey értelmezésében fogadják el: ateista perspektívából. Büszkén hirdetik, hogy eszük ágában sincs imádni a Sátánt, az Ördögöt, Lucifert, mivel masszív materialistaként vígan kiröhögik az ilyesfajta babonákat, “amikkel a keresztény egyház tartotta sakkban a birkákat” a régi időkben. Nyíltan leírják, hogy papjaiknak és mágusaiknak nincs valódi hatalmuk az elemek fölött, csupán drámai bűvésztrükkökből állnak rituáléik. “Paktum a sötétséggel a lelkünkért cserébe? De hát nincs is lelkünk, ez a test vagyunk, itt és most” – írják hivatalos honlapjukon, maró gúnnyal.

Filozófiájuk alaptétele, hogy a Sátán nem létező entitás, energiaminőség vagy rezgésszint, hanem egy szimbólum: az öntudatos, énközpontú, önálló, indvidualista, racionális, toleráns, szabad ember jelképe. Büszkén hirdetik, hogy a pillanatnyi örömökért élnek: a pénzért, a szexért, a hatalomért, és mindenekelőtt az önmegvalósításért. “Ne várj semmit se Istentől, se Sátántól, mert ezeket csupán az ostoba ember fantáziája teremtette, hanem inkább küzdj meg a sikeredért te magad!” – vallják. Úgy gondolják, az univerzumnak nemhogy intelligens törvényei nincsenek, de még csak tudományos értelemben sem kapcsolódunk a bolygóhoz, ahol élünk. Minden véletlenszerű és véges, tehát bármi áron mielőbb meg kell valósítanunk vágyainkat, mivel a létezésnek ez az egyetlen értelme van csupán.

Ez egy nagyon biztonságos, kellemes, bárki számára könnyen befogadható világkép: a modern embernek valóban elege van a népbutításból, a manipulációból és a láthatatlan, megismerhetetlen külső hatalmaktól való függésből (“vak mestere tépi, cibálja, ez az Élet melódiája, ez a fekete zongora”, ahogy Ady mondja). Bizonyára mindenki találkozott már hétköznapi ateistával, aki felteszi a kérdést: “ha létezik Isten, vagy bármilyen felsőbb hatalom, akkor miért hagyja, hogy ennyi szörnyűség történjen a világban?”. És ezen a ponton a lázadó materializmusnak álcázott LaVey-tan alaptétele látszik igazolódni: felejtsd el az Istent meg a Sátánt meg a többi marhaságot, a felszabaduló időt, energiát és pénzt pedig fordítsd önmagadra. Ugye tudjuk, hogy Satanel, a fényhozó, mikor fellázadt Isten ellen, kiűzetett a felsőbb szférákból, és az anyag angyala lett?

Aztán kezedbe veszel egy LaVey-könyvet, belenézel a hivatalos szakirodalmukba, és rögtön látod, hogy a (szerintük nem is létező) teista sátánisták teljes okkult szimbolikáját használják, a mélyebb tartalom nélküli színpadi attrakcióként definiált rituáléik pedig tökéletes fekete misék, a mágia legsötétebb ágával átitatva. Azt mondják, imádják a szemtelen lázadást, amelynek keretében – például – kettőezer-hat hatodik hó hatodikán hat óra hat perc hat másodperckor fekete misét celebráltak a Sátánhoz, fordított pentagrammák és fordított keresztek között, talpig feketében és vörösben, latin és héber nyelvű sátánimák ritmikus recitálásával. A szertartást vezető főmágus szerint ennek nincs jelentősége: a lázadás mellett a művészet, az élvezet és a szarkazmus számít, semmi más.

A sátánizmust messze elkerülő ateista – de legalábbis agnosztikus – átlagember számára persze valóban semmit nem jelent az a rendkívül erős szimbólumrendszer, amelyet LaVey követői használnak. Arra is legyintenek, hogy maga Anton Szandor barátunk komoly okkult tanulmányokat folytatott élete végéig, ami azért – lássuk be – igen furcsa, mi több: haszontalan időtöltés, ha ateista-materialista az ember. Mi a francért akarna valaki évezredes titkos tanokat tanulmányozni és gyakorolni (!) az elemek működtetéséről és manipulációjáról, a felsőbb dimenziókkal való kommunikációról, a szellemi hívószavakról és szimbólumrendszerről, a kozmikus törvényekről és a ceremoniális mágiáról, ha… egész egyszerűen egy percig sem hisz ezeknek létezésében?

Aztán megnézzük közelebbről ezt az egészet, és jól látjuk, hogy nem csak színpadias, látványos, figyelemfelkeltő és lázadó külsőségeiben, de szellemi hitvallásának tekintetében is a sötétséghez kapcsolódik a modern ateista sátánizmus. Először is, arctalanok, gondosan őrzik kilétük titkát: kizárólag titkos szeánszokon működnek, ahová csak a Sátán Egyházának avatott tagjai tehetik be a lábukat. Persze a friss belépőket alaposan átvilágítják: tartanak attól, hogy illetéktelen fülekbe jut nevük és címük. Félnek mindentől és mindenkitől, aki jólétüket és épségüket veszélyezteti, ami gátat szab a korábban hirdetett tolerancia-kultusznak. Félnek, márpedig egyszerre csak egy urat lehet szolgálni: ennek a világnak két ura van, a szeretet és a félelem, és csak döntés kérdése, melyiket választjuk.

További értékeik: a bosszú (szemet szemért, fogat fogért), a büszkeségnek álcázott gőg (szakirodalmukban komoly szerepet kap mások és más utak leszólása, beleértve a kezdő, lázadó kiskamaszok köréből kikerülő sátánpista-wannabek alázását is), a különállás (egymás felé sem nyitnak, az önállóság a legfontosabb), a hiúság (látványos show-ik vannak), a hatalom demonstrálása, a kéjvágy (érdekes, rituáléikon mindig van meztelen csaj), a titkolózás és a hierarchikus rend, amely különbséget tesz ember és ember között. A gyengébbek segítése helyett az erősebb egyeduralma a megvalósítandó minta, hiszen úgy vélik, aki elég ostoba a szenvedés eltűréshez, az szenvedjen csak – vallják nyíltan. Az erős ember megy előre, meggyalázza azokat, akik bántották, és utolsó csepp véréig harcol a jogaiért. Harc – a fordított kereszt kardot formál, jogokról pedig aligha beszélhetünk kötelességek híján, de a sötét oldal mindig inkább az előbbit helyezi a középpontba.

Végső csapásként közben persze megjelenik a káprázat játéka is: józan, racionális, humánus ateistáknak mutatják be magukat, akik kiszívják az élet velejét, ezzel szemben valójában nagyon is mélyen misztikus, okkult, teista és ezoterikus szimbólumrendszer és szellemi muníció sötét oldala mentén szedik be a sápot a tagságért és a szertartásokért. Ez okos stratégia, hiszen így szélesebb körben tudnak terjeszkedni: a depressziós black metálos és mansonista kamaszok mellett ily módon megszólítják a világvallások egyházai által megnyomorított hitehagyottakat, a két lábbal a földön járó materialista ateistákat és – természetesen – a nagyon mély okkult érdeklődésű tízezreket is, akik felületes tudással, éretlenül merülnek el a szellemidézés, az asztaltáncoltatás, az ördögpaktum és a fekete mágia misztikusan izgalmas, hatalmat, kiteljesedést és kéjt ígérő világában.

És hogy ezzel mi a baj? Gyakorlati értelemben az, hogy az egész teljesen is más, mint aminek mutatja magát, s ezzel materiális szinten hiteltelenné válik: ateista álca mögött okkult miszticizmus a végletekig. Spirituális értelemben pedig az, hogy épp csak a létezés alaptörvényeit igyekszik visszájára fordítani a bukott erők oldalán, ez pedig épp olyan, mint a 280 fokos sütőben napozni a hecc kedvéért, esetleg dacból: te fogsz pokoli (no pun intended!) kínok között megégni, nem a sütő, amibe belefeküdtél… Egy dologban persze igazuk van: nem az Isten, de nem is a Sátán büntetése lesz ez, hanem a döntéseik folytán létrejött reakció-folyamatok csúcsosodása, amely az ok-okozati összefüggések mentén működik, hittől függetlenül.

Eszter névjegye (911 Bejegyzés)
Üdvözöllek. Barok Eszter a nevem (nem véletlen a domain sem!), örülök, hogy benéztél hozzám. Foglalkozásom szerint szerkesztő, cikkíró, fordító, blogger, szöveggyáros vagyok. Én írom ezt a naplófélét. Nem kell mindenben egyetértened, az viszont elvárás, hogy tisztelettel kezeld a sajátodtól eltérő véleményeket. Van egy klassz kis közösség, jókat szoktunk beszélgetni itt.

2 hozzászólás A sátánizmusról bejegyzéshez

  1. az első néhány bekezdés után már majdnem azt hittem, az egoizmus a lavey-féle sátánizmus másodunokatestvére @=P viszont tényleg jó lenne tudni, h ha ilyen ön- és közveszélyes idióták élnek a földön, miért szinte csak a külső tulajdonságok adnak okot a megvetésre a hétköznapokon…

7 visszakövetés / visszajelzés

  1. Miért? « Eszter's Offtopic
  2. Ima az elveszett bárányért | Eszter's Offtopic
  3. Buli, könyv, film, sport, énfotó… meg minden, ami a héten történt | Eszter's Offtopic
  4. Kérdések és válaszok, a dobozon túlról – interjú az Eszter’s Offtopic szerzőjével | Eszter's Offtopic
  5. Hibrid borzalom | Eszter's Offtopic
  6. Keresőkifejezések, 9. rész, most se egyszerű… | Eszter's Offtopic
  7. Már a sátánisták is munkafüzetet adnak ki kisiskolásoknak | Eszter's Offtopic

Örülök, hogy beszélsz, kérlek gyűlölködés nélkül tedd, miután figyelmesen elolvastad és megértetted a szöveget.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger ezt szereti: