Aktuális

Már a sátánisták is munkafüzetet adnak ki kisiskolásoknak

Nem csak nálunk tombol a tankönyvbotrány, a floridai Orange megyében is ideológiai háború dúl az oktatási intézményekben. Történt ugyanis, hogy a különféle keresztény szervezetek Bibliával foglalkozó röpiratokat, szórólapokat és gyerekkönyveket kezdtek osztani az iskolákban, amire az ateisták “Jézus meghalt” és “Ezért nem vagyok muszlim” című kiadványokkal válaszoltak. Ezen a ponton csatlakozott a körhöz – illetve hát, a fordított háromszöghöz – egy sátánista egyház is, a The Satanic Temple, amely egyébként – a legtöbb sátánista irányzathoz hasonlóan – egy magát ateista-materialistának valló csoport.

Készítettek egy vidám, játékos hangulatú munkafüzetet, amelyben a sátánista ideológia magját propagálják. A sztori amúgy észveszejtő: Annabell és Damien (!) sátánista rituálékat mutatnak be az osztályteremben, hogy “segítsenek felszámolni a tudatlanságot, és terjesszék az igazságot”. Ezután a sátánista mágia fő kellékeit láthatjuk: a fordított pentagrammot, a koponyát, a kecskefejet, a (fiktív, de mégis létező) Necronomicont, a csontokat, az ördögöt, az alvilági kutyát, Kerberoszt és persze magát a nagy mestert, LaVey-t is, természetesen. Az egész munkafüzet egy vicces black metál fanzine-hez hasonlít, amelyet tizenkét évesek készítettek a polgárpukkasztás nem titkolt szándékával. (Csak zárójelben jegyzem meg egyébként, hogy teljes legyen a kép: nyilván nem csak sátánista black metál-bandák vannak, sőt, már léteznek keresztény black metál-csapatok is!) Lucien Greaves szóvivő szerint azonban többről van szó: nem megbotránkoztatni akarnak, hanem ismeretet terjeszteni. “Ha a keresztények vagy a muszlimok megtehetik, nekünk is jogunk van hozzá” – érvel.

A lázadás... kép: thesatanictemple.com

A lázadás… kép: thesatanictemple.com

A bizarr anyag letölthető innen: Activity Book.pdf

(Ha nagyon megviselt volna, itt egy szelíd krisnás kiadvány, kárpótlásul.)

Ezen a ponton egyébként érdemes megjegyezni, hogy a többi sátánista szervezethez hasonlóan a The Satanic Temple is hangsúlyozza, hogy a Sátán alakja számukra csak egy szimbólum, a valóságban józan, babonáktól tartózkodó, gondolkodó emberek ők, akik általános humanista elveket hirdetnek (minden ember egyenlőnek születik, a testünk fölött kizárólag mi magunk rendelkezhetünk, a gondolkozást a tudomány felfedezéseivel szükséges alátámasztani, a természettel harmóniában érdemes csak élni). Kissé szemet szúr az ellentmondás: ha valóban materialisták, miért élnek különféle rituálékkal a templomaik mélyén, ahelyett, hogy egy jót szexelnének helyette otthon? És vajon miért dolgoznak az analógiákon, hasonlóságokon épülő mágiával, ha nem hisznek a szellemi erőben, amely mindezt mozgatja? Nyilván azért, mert a Sátán más néven az Anyag Ura, tehát a test-lélek-szellem tagadása a képletnek éppúgy része, mint mindaz, ami az ún. sötét oldalhoz kapcsolódik.

Ez persze most nem is számít, ennek a posztnak nem az a célja, hogy egy hitrendszer ellentmondásaival (illetve… rejtett összefüggéseivel) foglalkozzon. Mit gondolok erről az egészről? Azt, hogy az állami iskolákban semmi, se semmi helye nincs a vallási, ideológiai propagandának. Tehát sem a Biblia, sem a Korán, pláne pedig a sátánista irodalom nem szabad, hogy a befolyásolás és a térítés eszközévé váljon a különösen fogékony, fiatal korcsoport körében. Majd a szülő eldönti, hogy milyen neveltetésben óhajtja részesíteni a csemetét, a gyerek pedig idővel választhat, hogy együtt tud-e, akar-e élni ezzel a szellemi örökséggel. A felsorolt könyveknek és röpiratoknak egyetlen felületen van helyük: az összehasonlító vallásfilozófiai órán, ahol egyszerre több hitvilág hátteréről hall a gyerek, és lehetősége nyílik a számára ismeretlen irányzatokról is tanulni, más (szub)kultúrákat is megismerni.

Ugyanakkor mit várhatunk az ilyen-olyan felekezetektől, ha maga az állam is határozott vallási propagandával keveri az oktatást, ahogy az jelenleg itt, Magyarországon is történik? Ha a Bibliát népszerűsítő kiadványok az iskolákban megtalálhatóak, akkor ne csodálkozzunk, ha előbb-utóbb megjelenik a Nekronomicon is. Ha pedig betiltják, akkor majd szamizdatban, s úgy félő, hogy még népszerűbb lesz…

Eszter névjegye (911 Bejegyzés)
Üdvözöllek. Barok Eszter a nevem (nem véletlen a domain sem!), örülök, hogy benéztél hozzám. Foglalkozásom szerint szerkesztő, cikkíró, fordító, blogger, szöveggyáros vagyok. Én írom ezt a naplófélét. Nem kell mindenben egyetértened, az viszont elvárás, hogy tisztelettel kezeld a sajátodtól eltérő véleményeket. Van egy klassz kis közösség, jókat szoktunk beszélgetni itt.

15 hozzászólás Már a sátánisták is munkafüzetet adnak ki kisiskolásoknak bejegyzéshez

 1. Sándor László // szeptember 17, 2014 - 16:33 // Válasz

  (1) A politika tényezőinek valóban távol kell tartaniuk magukat attól, hogy egyik vagy másik felekezet javára hozzanak döntéseket, ugyanakkor szükségesnek tartanám annak deklarálását is, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie egy vallási közösségnek, hogy “elismerhető” legyen. (megjegyezném: a “sátánista egyház” kőkemény provokáció). Most nem kívánnék arra kitérni, hogy egyik vagy másik ország ez irányú törvényi megfogalmazásában milyen hibák vannak inkább a szabályozás általános szükségszerűsége az ami igazán fontos.
  (2) A hittan oktatásával kapcsolatban: már maga a megfogalmazás sem tökéletes. Hitet oktatni nem lehet. Példát lehet adni a gyermekeknek az egyéni illetve társadalmi életünkben megnyilvánuló jóra való törekvéssel. A jó deklarálására szerencsére nincs szükség, mivel mindannyiunk szívében ott van (ez az erkölcsiség posztulátuma alapján a puszta ésszel is belátható).
  (3) Az általános, felekezettől független vallástanítás (nevezhetjük vallásfilozófiának) jó meglátás, azonban egy fontos kérdést mindenképpen felvet. Kinek kellene tanítani ezt a tárgyat? Kik azok az emberek akik jártasak ebben a tudományban? Nos természetesen a teológusok. Feltenném a kérdést, hogy ha az iskolákban megjelennének a (általános értelemben vett és nem felekezeti) teológus-tanárok milyen mértékben fogadnák el őket?
  (4) Az igazi megoldást az jelentené, ha az iskolákban, a felekezeti közösségekben illetve a családokban történő, a nagybetűs életre való felkészítés vektora legalább megközelítőleg egy irányba esne és a felmerülő kérdésekre adott válasz is együtt történne kialakításra.

  A cikket egyébiránt egész jónak tartom és a hozzáfűzésem (kivételesen) nem kritikai jellegű.

  • 3. Nem csak a teológusok, sőt. A teológusok csak a saját vallásukban járatosak, még ha felekezettől függetlenek is – olyan teológusról, aki egyformán járatos a keresztény felekezetek tanításaiban ÉS az iszlám irányzataiban ÉS a különböző távol-keleti vallásokban ÉS a törzsi vallások elképesztő rengetegében. Összehasonlítani azok tudnak, akik sok vallást ismernek. De általános iskolai tanárok aligha léteznek ma ilyen képzettséggel. Egyébként rendkívül fontos volna, ha ilyen tárgy lenne, hogy a szkeptikus illetve ateista álláspontot is megismerjék.
   A világi iskolákban és a felekezetekben (valamint a nem felekezeti, esetleg ateista családokban) a vektor semmiképp sem eshet egybe, a világnézeti különbség akkora. Az iskola feladata nem is lehet ilyesmi, az iskola feladata nem a vektor, hanem a kritikus, önmálló gondolkodás megalapozása lenne. Nem a válaszok, hanem a kérdések (a kérdezni tudás).

   • Bocs, ez nagyon kijelentő módú lett, pedig azért részben kérdésnek szántam.

   • Sándor László // szeptember 17, 2014 - 19:42 // Válasz

    Mivel testközelből tapasztaltam ezért bizton állíthatom, hogy a felsőfokú teológiai képzéseken az alapképzésen egy általános képzés keretében olyan ismeretek elsajátítása történik, amely megalapozza mindenféle vallási jelenség megértését, beleértve az ateizmus különböző megnyilvánulásait. Később a mesterképzésen nyerjük el a speciális szakot például pasztorálteológia. (az alapképzés tartalmaz egy nagyon komoly filozófiai kurzus-sorozatot, amely quasi minden gondolkodási struktúrát – pl: szkepticizmus – elemez. Ezt nagyon komolyan veszik, enélkül lehetetlen teológiát tanulni.)
    Ami azonban ennél sokkal fontosabb: egyáltalán nem esik olyan messze az emberek célja egymástól – maga a cél(tudatosság) az ember antropológiai tulajdonsága – ez pedig az emberség (humanitás), mint elv megvalósítása. Ez minden ember célja. Ezt írja, mondja el a maga módján a filozófiai istentan, a teológia, a filozófiai és teológiai antropológia, a társadalomtudományok, a művészet stb. A cél minden ember számára adott, az elérés amely más és más módon valósul meg.

    • A végéhez: tehát más vektorok mentén.
     Az összes egyéb vallás és filozófia az adott vallás alapján vizsgáltatik a teológiában, ez nyilvánvaló, ahogy én is az ateizmus alapján vizsgálom a vallásokat. Nincs olyan, hogy világnézeti rendszerek tanulmányozásakor, vizsgálatakor a magam világnézetét kikapcsolom. Az a tény, hogy feltételezed, hogy az egyetlen biztos módja az ilyen vizsgálódásnak a teológiai képzés, jelzi, hogy mennyire elfogult vagy ezen a téren.

     • Sándor László // szeptember 17, 2014 - 20:14 // Válasz

      Én nem találom a hozzászólásomban azt a részt, hogy egyetlen út a teológiai vizsgálódás. A cél az ami egyetlen a teológia és a többi módszer pedig az utakat jelenti. Természetesen mindenki preferál egy szempontot és az hatással van rá, de itt most általánosságokról beszélünk és nem személyeskedünk. (Akkor most mondjam azt, hogy téged meg a saját nézőpontod határoz meg. El kell vonatkoztatnunk a konkréttól, amikor általános (egyetemes érvényű) megállapítást teszünk.) Próbálj meg elvonatkoztatni a személyemtől, és a mondanivalóm általános érvényét próbáld kritizálni.

 2. Radikális elképzelésem van ebben a témakörben.
  18 éves korig tiltanék bármilyen vallási oktatást és a gyerek bárminemű, de főleg akaratán kívülálló ERŐSZAKOS beavatását.

  Ugyanis akármelyik szekta csinálja is ezt, legyen az kicsi vagy nagy, egyszerű agymosásról van szó.

  • Sándor László // szeptember 17, 2014 - 19:54 // Válasz

   Azért ne felejtsük el, hogy például a kereszténységnek milyen kultúra teremtő hatása volt, van lesz, tehát az ember fejlődésében, társadalmi életében nem elhanyagolható jelenség. Vannak ezenkívül vallásos emberek felekezettől függetlenül, akik igen sok jót tettek az emberiséggel. (voltak kilengések is de nem nagyobb mértékben mint bárhol másutt). Az ember szabadsága pont abban áll, hogy nem lehet erővel egy vallási jelenség gyakorlatát ráerőltetni, ugyanis az elköteleződés lelki természetű. Egy jezidi keresztény nem lesz mohamedán attól, hogy fegyverrel erre kényszerítik például Szíriába, Irakban.

   • A kereszténység mellett sok mindennek volt kultúrateremtő hatása. Az ókori hitvilágnak, a görög (sokszor lényegében ateista) filozófiának, gyakorlatilag minden vallásnak, és magának a vallástalanságnak is. Meg is lehet fordítani: ateistaként nyilván az a véleményem, hogy a vallás maga a kultúra része, kulturális TERMÉK. Nem a vallás teremt kultúrát, legfeljebb a kialakult/átvett vallás alakítja a kultúrát, ami meg visszahat a vallásra. Jazidi keresztényről ne beszéljünk, a jazidi NEM keresztény vallás. Khm. történetesen nem csak a muzulmánok fújnak rá azért, mert ördögimádóknak tekintik őket, jó példa itt.
    Vallásos emberek sok jót tettek az emberiséggel, meg sok (legalább annyi) rosszat, Istenre hivatkozva, elég, ha a kereszténység, a keresztény szekták és vallásháborúk történetét végignézzük. Vagy a gyerek-keresztesek rémtörténetét. Ja. Nem vallásos emberek meg szintén nagyon sok jót tettek az emberiségért. Meg az emberiség kárára. Nem igazán látom a különbséget.
    Gyerekkorban de, rá lehet erőltetni, úgy hívják, agymosás. Sőt, dehogynem, később is rá lehet erőltetni, bár az már nem olyan erő, de az agymosás működik. Minél rosszabb helyzetben van valaki, lelkileg, annál könnyebben megy. Minden vallás térítői figyelnek is erre, kifejezetten sokszor használják ki a lehetőségeket, és ráadásul a bajba került megsegítése miatt (ami gyakran valóban megtörténik, ne legyünk igazságtalanok!) ez kifejezetten emberbaráti dolognak tűnik. Mondjuk nem ritkán az eredménye alapján is az – pl. egy vallásossá váló egykori drogos élete mindenképpen jobb lesz, hacsak nem valami beteg szekta keríti hatalmába, vagy épp a vallás nevében nem képzik ki terroristának. Azért tény, hogy az egyházak, pláne a keresztény egyházak ebben inkább a bajban levők épülését szolgálják – de ettől még a térítés működik.

    • Sándor László // szeptember 17, 2014 - 20:22 // Válasz

     Sajnálom, de a hozzászólásodból inkább az derül ki, hogy minőségi különbséget teszel az emberek között faji, vallási alapon. Ezen az alapon nincs miről beszélnünk.

     • Megmondanád, hogy ezt mire alapozod? Azt írom, hogy NEM látom a különbséget – ebből hogy jött ki az, hogy különbséget teszek?
      Épp ellenkezőleg, kritizálok egy olyan szemléletet, ami szerint a vallásos emberek több jót tennének, mint a nem vallásosak. Vallásra hivatkozva IS követtek el óriási bűnöket is – ahogy teljesen ateista alapon is, természetesen. A faji alapokat meg honnan veszed, azt végképp nem értem, ilyesmi nem is szerepel a kommentemben.

     • Semmi ilyesmire utaló jel nincs a hozzászólásában.

      • Sőt. Ez egy nem túl elegáns lezárása egy vitának, beszlgetésnek. Akkor szoktam ilyennel találkozni, ha a másik félnek nincs valós érve, ezért lefasisztázza/zsidózza/liberálisozza/
       kommunistázza/stb. a másikat.

     • Éppen ellenkezőleg, szó sincs faji, vallási különbségtételről. Ha egy vita során nem hallgatjuk meg a másik felet, illetve olyasmit adnánk a szájába, amit nem mondott, akkor az inkább trollkodás, mint párbeszéd – és annak nem biztos, hogy értelme van. El fogok gondolkozni a moderáláson (bocs, hogy csak most, a tegnapom sűrű volt nagyon). Az eltérő véleményekkel nincs baj, sőt: kíváncsian hallgatjuk őket, de ha a másik mondatait el sem olvassuk, fel sem fogjuk… akkor a dolog sehová sem vezet.

Örülök, hogy beszélsz, kérlek gyűlölködés nélkül tedd, miután figyelmesen elolvastad és megértetted a szöveget.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger ezt szereti: