Aktuális

Húsvéti hitvita: a vallást a hatalom írja, az értéket az ember – vallástól függetlenül – képviseli

Robinson Crusoe és Péntek csak ketten voltak azon a fránya szigeten, mégis össze tudtak veszni Istenen. Másoknál is vannak vallásháborúk húsvétkor? Mert nálunk előfordul.

Elöljáróban: természetesen nem áll szándékomban bárki hitét megkérdőjelezni. Éppen ellenkezőleg: a barátaim között van mindenféle hitű és masszív ateista-materialista is, de még egyszer sem jutott eszembe, hogy bárkinek a világnézetét bíráljam, lenézzem. Ha egy barát fontosnak érezte, hogy megosszon velem egy szellemi tapasztalatot, tisztelettel meghallgattam, igyekeztem megérteni, hogy mi okozza számára a katarzist/bűntudatot/miegymást, de soha nem vontam kétségbe megélése relevanciáját, teljességét, megosztása őszinteségét, jó szándékát. Meggyőződésem, hogy a világnézet abszolút személyes, szubjektív dolog, és senkinek sem dolga, hogy másokat a maga képére formáljon. Még ha ez sikerülne is, az ilyen fának ritkán ehető a gyümölcse. A világnézet akkor az igazi, ha saját, megértések és meglések vannak mögötte.

Van egy meglehetősen eretnek gondolatom, amire idén húsvétkor pont keresztény társaságban sikerült rávilágítanom. Szégyen, de vállalom. Az ISIS brutális terrorcselekményei kapcsán beszélgetőtársam kötötte az ebet a karóhoz, hogy az iszlám egy istentelen, sátáni hit, nem csupán a politika egyes szélsőséges ágai csináltak belőle robbanószert és kalasnyikovot. Az indok: merthogy a Koránban ismertetett dzsihád alapfogalma az, hogy a hitetleneket ki kell végezni. Mivel én aztán elég sok időt töltöttem bölcsész koromban az orientalisztika tanszéken, pontosan tudtam, hogy a dzsihád fogalmának többféle definíciója is létezik: egyes iskolák szerint belső harcról van szó (ami hasonló a kereszténységben az Óember és az Újember belső küzdelméhez), mások szerint szellemi harcról van szó, és csupán a fundamentalisták vélik úgy, hogy az iszlámot nem (megfelelőképp) követők kiirtásáról van szó. (Igazából abban sem vagyok biztos, hogy ők úgy vélik, mivel az ISIS tagjainak 90 százaléka nem épp a Korán törvényeinek megfelelően él: iszik, drogozik, lop, csal, hazudik, nőzik, tehát sanszos, hogy ideológiájuk nem kimondottan az iszlámra épül. Feltételezésemet a különféle muszlim szervezetek is sorra megerősítik, ideértve a Magyar Iszlám Közösség közleményét is.)

“Az ilyesfajta szélsőséges értelmezésekre azonban bármelyik vallás szent iratai kínálhatnak lehetőséget, erről nem maga az iszlám tehet” – mondtam, és laza példaként rámutattam az ortodox zsidók 613 parancsolatára, amit ma minden hívó zsidónak kötelező követnie, és amit – az Ószövetség részeként – a keresztények sem tagadnak meg. Ezek között van Mózes V. könyvének – melyet Második Törvénykönyvnek, Deuteronomiumnak is neveznek – a 20. része is, az 596. és 597. parancsolat, a kánaániták és azoknak leszármazottjainak meggyilkolásával kapcsolatban, ideértve a kisgyerekeket is:

13.
És ha az Úr, a te Istened kezedbe adja azt: vágj le abban minden fineműt fegyver élével;
14.
De az asszonyokat, a kis gyermekeket, a barmokat és mind azt, a mi lesz a városban, az egész zsákmányolni valót magadnak prédáljad; és fogyaszd el a te ellenségeidtől való zsákmányt, a kiket kezedbe ad néked az Úr, a te Istened.
15.
Így cselekedjél mindazokkal a városokkal, a melyek igen messze esnek tőled, a melyek nem e nemzetek városai közül valók.
16.
De e népek városaiban, a melyeket örökségül ad néked az Úr, a te Istened, ne hagyj élni csak egy lelket is.

Aztán persze ott van Amelek utódjainak kiirtása is nem sokkal lentebb, a 25. részben:

17.
Megemlékezzél arról, a mit Amálek cselekedett rajtad az úton, a mikor Égyiptomból kijöttetek:
18.
Hogy reád támadt az úton, és megverte a seregnek utolsó részét, mind az erőtleneket, a kik hátul valának, a mikor magad is fáradt és lankadt voltál, és nem félte az Istent.
19.
Mikor azért megnyugtat majd téged az Úr, a te Istened, minden te köröskörül lévő ellenségedtől azon a földön, a melyet az Úr, a te Istened ád néked örökségül, hogy bírjad azt: töröld el Amálek emlékezetét az ég alól; el ne felejtsd!

Rámutattam, hogy jelenleg is vannak népek, akik a kánaániták, illetve Amálek örököseinek tartják magukat (sőt: létezik irányzat, még ha az a Bácsfai “Avatara” Diána által képviselt vonal is, akik szerint a mi népünk is ebbe a körbe tartozik…), és bármikor felépülhet egy ortodox júdaizmusra hivatkozó szekta, akik politikai hatalom reményében szekuláris törvényekre váltják ezeket a hittételeket, és máris kész az ideológiai alap az öldöklésre, egyenesen a a Bibliából, ugyebár. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a zsidó-keresztény kultúra fő tétele a népirtás, csupán arról van szó, hogy a szélsőséges értelmezések akár annak is teret adhatnak. Akárcsak az iszlám a dzsihád fundamentalista olvasata esetében, amitől a muszlim közösségek tartózkodnak. “Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy nem lehet hívő muszlim az, aki ártatlan embereket gyilkol” – mondják többedszerre.

Nem szándékoztam én kétségbe vonni senkinek sem a hitét, vallását, meggyőződését, világnézetét, mindössze szerettem volna rávilágítani, hogy nincs a földön olyan vallás, aminek ne születhetne szélsőséges értelmezése egy-egy nagyobb – javarészt politikai – cél érdekében. Arról beszéltem, hogy a vallásokat – amik bizonyára tiszta hitek voltak valamikor, mielőtt a hatalom eszközt formált volna belőlük – és azoknak szent iratait sokféleképpen lehet értelmezni, és egy-egy szélsőséges interpretáció nem jelenti azt, hogy egyik vagy másik vallás a más hitűek lemészárlásáról szólna, amit az igazhitű igyekszik mielőbb gyakorlatba ültetni. A szélsőségesek viszont sok mindene képesek, és nekünk ezeket a törekvéseket muszáj csírájukban elfojtanunk, nem pedig magát a vallást – egyiket vagy másikat – kell üldöznünk.

Nos, ezzel a meggyőződésemmel ma este kicsit egyedül maradtam, mint Robinson Crusoe és Péntek a maga hitével a szigeten, de nem baj: ettől függetlenül sem muszlimokat, sem zsidókat, de még csak keresztényeket sem fogok üldözni ezentúl sem, annyi biztos.

Kellemes ünnepeket mindenkinek: azoknak is, akik az ünnepben az egyiptomi kivonulást látják, azoknak is, akik  Megváltójuk feltámadását ünneplik, azoknak is, akik a tavaszünnepet ülik ilyenkor. És természetesen azoknak is, akik csak örülnek, hogy van lehetőség egy kicsit pihenni.

Sokszínűség - kép: static.pexels.com

Sokszínűség – kép: static.pexels.com

Eszter névjegye (911 Bejegyzés)
Üdvözöllek. Barok Eszter a nevem (nem véletlen a domain sem!), örülök, hogy benéztél hozzám. Foglalkozásom szerint szerkesztő, cikkíró, fordító, blogger, szöveggyáros vagyok. Én írom ezt a naplófélét. Nem kell mindenben egyetértened, az viszont elvárás, hogy tisztelettel kezeld a sajátodtól eltérő véleményeket. Van egy klassz kis közösség, jókat szoktunk beszélgetni itt.

6 hozzászólás Húsvéti hitvita: a vallást a hatalom írja, az értéket az ember – vallástól függetlenül – képviseli bejegyzéshez

 1. A buddhizmust leszámítva kábé minden világvallás elég militáns jellegű – sőt, épp nemrég volt nagy hír abból, hogy Kambodzsában egy buddhista vallási vezető uszította rá kedvelt híveit az ottani muzulmánokra…
  Sajnos az “iszlám=gonosz dzsihádisták meg akarnak ölni” meggyőződés annyira mélyen gyökerezik a köztudatban, hogy rettenetesen nehéz dolog akár csak kicsit megingatni az ezt valló embereket. Pedig ha egy kicsit sikerülne utánanézni: a csodálatos művészet, a hihetetlenül gazdag történelem, a kismillió alirányzat, a tudományok, amik révén kábé átmentették az ókor bölcsességeit az európai sötét középkor idején… Illetve ha még hozzánk kapcsolódó konkrétumot is szeretnénk: Ibn Ruszta, Gardézi, Al-Dzsahani arab utazók, akiknek rengeteg forrásanyagot köszönhetünk többek között magyar őstörténetről is – ez mind az iszlám.

  Boldog Ünnepeket neked is!

  • Igen, ez az én igazságom-mindenki-igazsága-és-az-egyetlem-igazság-szemlélet sajnos a legtöbb vallás alapja. (És még a buddhisták között is van térítő szándékú, épp a minap mesélt erről egy barátnőm…) Köszönöm, hogy összefoglaltad a fentieket, még ha a kultúrát és a vallást nehéz is szétválasztani a legtöbb esetben.

   • A buddhizmus térítő vallás, ha a térítés jellemzően nem is erőszakos (erőszakos alatt nem a fegyvert értem, hanem a nyomulást, kéretlenséget is, ld. Jehova tanúi).

   • Jah, tény, kissé csúsztatás ezeket egy kalap alá venni, de a nagy világvallások esetében annyira összefonódtak (legalábbis történeti szempontból, a kialakulásukat követően), hogy elég nehéz is külön kezelni. Mentség talán (tudom, nem az :) ), hogy az iszlámot érő vádak ugyanilyen összemosottak, pedig ott is kizárólag elfajzott, rossz emberek a felelősek, akik bármiből ideológiát csinálnának, nem csak az iszlámból. Ez nem közvetlenül az iszlám, mint vallás felelőssége.

 2. “egy-egy szélsőséges interpretáció nem jelenti azt, hogy egyik vagy másik vallás a más hitűek lemészárlásáról szólna, amit az igazhitű igyekszik mielőbb gyakorlatba ültetni. A szélsőségesek viszont sok mindene képesek, és nekünk ezeket a törekvéseket muszáj csírájukban elfojtanunk, nem pedig magát a vallást – egyiket vagy másikat – kell üldöznünk.”

  Ebben igazad van, de érdekelne, mit gondolsz az én megfigyeléseimről. Ismerőseim körében azt figyeltem meg, minél vallásosabb valaki (bármilyen vallású is legyen), annál szűklátókörűbb. Szerinted ez miért van így?

  A másik kérdésem: az iszlám vallásban tényleg több a szélsőséges hívő, mint más egyházakban, vagy csak így mutatja be a média?

  Amúgy mit jelent a húsvét nekem, akit nem kereszteltek meg, és soha nem voltam vallásos? Egy szép tavaszi ünnepet, nyúllal, tojással, locsolással. Igyekszem mindig kreatív lenni a locsolóversekben, mondtam már sajátot is. Nekem ez a kb. 3 éves versem tetszik legjobban:

  Eljött húsvét, itt a nyúl
  Hegyes füle lekonyul.
  Azt súgta a fülembe,
  Töltsek kölnit üvegbe.
  Szeretettel töltsem tele,
  Így locsoljalak meg vele.

  • Hehe, jópofa a locsolóvers. :)

   igen, minél dogmatikusan vallásosabb valaki, annál szűkebb a látóköre. Én azt látom, hogy ezek az emberek szeretik az erős kontrollt, a számukra kijelölt mozgásteret, amit egy felsőbb hatalom rendelt el, tehát teljes biztonságot ad nekik a tudat. Nyilván a szűk mozgástér átlátható, világos, egyszerű, csak követni kell: ami nyilván nehéz, ezért ha sikerül, az önbizalmat ad. Asszem, ez van a mély, dogmatikus vallásosság mögött a legtöbb esetben.

   A több szélsőséges hívő, vagy annak illúziója érdekes:
   – az iszlám számos olyan területen honosodott meg, ahol a politikai, gazdasági helyzet rémes, a területeket gyarmatosították, kizsákmányolták, fejlődő országról van szó: a szélsőség mélyszegénységben mindig jobban terjed, teli hassal az ember kevésbé háborog, mint éhesen
   – a iszlámot zászlajukra tűző terroristák 90 százalékáról bebizonyosodik, hogy kvázi bűnözői életet élt, de minimum ivott, drogozott, szexelt össze-vissza, vagyis igazából nem épp vallásosak…
   – közben a szélsőséges, magukat iszlamistáknak nevező terroristák áldozatai is javarészt muszlimok, jóval nagyobb arányban, mint nem-muszlimok.

Örülök, hogy beszélsz, kérlek gyűlölködés nélkül tedd, miután figyelmesen elolvastad és megértetted a szöveget.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger ezt szereti: