Aktuális

Ügyeletesnapló

1997. május 22.

Napló az ügyeletesi teendők ellátására
 

K. É., az Egészségügyi Szakközépiskola 1. A osztályos tanulójának feljegyzései:

„Ügyeletes nevelő: Kocsis Ágnes

Ügyeletes diák: K.É., Eü. 1.A
 

Az ügyeletet 6:30-kor vettem fel. Beköszöntem a szobákba, hogy jó reggelt kívánjak és hogy tájékoztassam őket, hogy az ágyneműt húzzák le és mindent zárjanak el, mert vendégek jönnek.

6:47-kor kinyitottam a tanulókat, a zuhanyzókat, a mosókonyhákat, a dohányzót és a teakonyhát is kiszellőztettem. 7:00-kor szóltam Kiss Adriennek a 242-es szobába, hogy fizesse be a térítési díjat. Kiss Adrienn nem tudott fizetni, mert osztálypénzt kellett fizetnie kedden, és nem maradt elég a térítési díj befizetésére. 7:12- kor lementem a betegszobára és teát vittem a betegeknek: Nagy Zsanettnak (Kg) és Berta Emesének (Neumann). Nagy Zsanett (Kg) délután hazamegy (a doktornő tud róla), Berta Emeséért kb. 14:00- kor jönnek a szülei autóval Jászszentandrásról.

9:43- kor Kundicsek Annamária (Gyak. Gimn.4.C, 372-es szoba) visszajött az iskolából, mert beteg. Kinyitottam a szobát Kundicsek Annamáriának, és 10:10- kor hoztam neki gyógyszert a patikából.

10:50- kor kiírtam, kinek jött levele.

11:43- kor Ági néni kérésére lepontoztam a szobákat, mert neki más dolga volt.

12:30- kor elmentem ebédelni, majd ebédet vittem a betegszobákra is.

14:00- kor megérkeztek Berta Emese szülei autóval és hazavitték Berta Emesét Jászszentandrásra.

14:30- kor az ügyeletet leadtam.

Tisztelettel:                                    K. É.

***

Egyéni, stílusos ügyelet a pontosság és a realizmus szellemében
(jelszó: ne rejtsük véka alá a tényeket!)

Ügyeletes nevelő: Rezeda

Ügyeletes diákok: Barok Eszter ( Neumann, 1.E)

                              Tabbouch Linda ( Gyak.Gimn.)

Az ügyeletet 14:10- kor vettem fel ( 20 perccel hamarabb a kelleténél, mert K.É. –nek informatika különórára kellett mennie).

14:15- kor elmentem pisilni, mely tevékenységet 14:20- ig folytattam.

14:20- kor elővettem a walkmanemet, s mivel ügyeletestársam, a fentiekben megnevezett  Tabbouch Linda még nem tért vissza az iskolából, bekapcsoltam. 14:42- ig zenét hallgattam, miközben 14:21- től 14:42- ig azon elmélkedtem, hogy vajon ezek a varázslatos dalok miért nem kerültek fel az aktuális stúdióalbumra, és mért nem hallotta őket a kutya sem egészen mostanáig. 14:43- kor odáig jutottam a gondolkozásban, hogy „ valószínűleg túl sok volt az anyag.”

14:43- kor felmentem a  208-as szobába, ahol lakom, és alaposan leteremtettem Terjék Beáta szobatársamat ( Neumann, 1.C), amiért eltüntette az angolszótáramat. 14:44- kor Terjék Beáta (Neumann, 1C), Bognár Eszter (Neumann, 1.C), Berecz Renáta (Neumann, 1.B) is alaposan leteremtett, amiért nem raktam rendet magam után és mocskos zoknit, valamint használt bugyit hagytam az ágyneműtartóban a vendégeknek hétvégére. A fent nevezett személyek állítása szerint mindannyian heves szópárbajba keveredtek a ronda, vörös, szőrös takarítónővel feledékenységemnek köszönhetően. 15: 02- kor visszatértem ügyeletesi asztalomhoz; Tabbouch Linda (Gyak. Gimn., 1. B) ez idő tájt már az asztalnak támaszkodva ült. 15:03- kor köszöntöttük egymást és megkérdeztem tőle, mért ilyen kimerült és sápadt ( ugyanis az volt), melyre a nevezett személy a következő feleletet adta: „Mert az a bunkó Fazekas halálra kínzott minket tesiórán, és különben is, megfáztam azon a nyomorult osztálykiránduláson…”

15: 47- kor Tabbouch Linda állapota válságosra fordult. Saját bevallása szerint hőemelkedés alakult ki szervezetében, melynek betudhatóan a továbbiakban képtelen volt ügyeletes teendőit ellátni.

Betty néni utasítása szerint Sike Orsolya ( Neumann, 1.C, 208- as szoba) vette át megüresedett posztját, 16: 12- től.

16: 13- kor arra gondoltam, hogy „vajon hogyan tudták megoldani a 19**-es turnéév során felmerülő problémákat”, majd újra elővettem a walkmanemet.

16: 14- kor Sike Orsolya azon tűnődött, hogy „vajon mért éppen a német rajongók vinnyogása hathatta meg Howard Donaldot, a Take That oszlopos tagját. ( Bizonyos pejoratív felhangú kritikák szerint az „énekes” szó merőben túlzás lenne az említett fiatalember tevékenységét illetően).

16: 42- kor Ági néni ( Rezeda) ránk ordított, hogy „ mért nem visszük má’ ki azokat a büdös kukákat”, mire mi felvilágosítottuk őt, hogy csak 17:00- kor áll módunkban mindezt megtenni a kollégium írásba foglalt szabályzata alapján.

17:00- kor felmentünk a második emeletre, és hosszas eszmefuttatás és elmélkedés eredményeképp egymásba öntöttük a két félig megtelt szemeteskukát, tevén mindezt a logika jegyében. Sike Orsolya ekkor a következőket mondotta:„ Mindjárt rám esik ez a szar.”, mely szavakra én a következőket feleltem: „Ennek a nyavalyás vacaknak tiszta genya az oldala. Azt akarod, hogy hozzáérjek?!”

17:12- kor mindketten hozzáértünk a kukához, és két oldalról megfogva lehurcoltuk a földszintre. Útközben a kuka többször hozzákoppant a fölhöz, mely alkalmakkor mindahányszor förtelmes zajt hallatott. A földszintre érkezvén elkértük a portástól (aki éppen a Homok titkai c. brazil szappanoperát kísérte figyelemmel a televízió képernyőjén) az udvarra vezető kiskapu kulcsát, valamint a szeméttároló- konténer kulcsait. Miután kinyitottam a kiskaput( 17: 28- ra sikerült), végighurcoltuk a kukát a konténerig. A konténert felnyitottam, majd undorral hőköltem hátra. A konténer tele volt; eszméletlen bűz lengte körül, valamint legyek és egyéb apró rovarok repkedtek körülötte. A konténer tetejére volt hányva. A konténer oldalát mustárszínű, ill. aranybarna széklet díszítette, mely feltehetően a szomszédos STELLA Kiskocsma és Falatozó vendégeinek terméke.

Az említett tényezők következtében a konténer megközelítése bizonyos akadályokba ütközött, de mi ezeket is áthágva – ill. átlépve – beleöntöttük a kuka tartalmának nagy részét a konténerbe, míg a szemét maradék része a konténer szomszédságában landolt. A konténer továbbra is bűzlött. Sike Orsolya ismételten hangot adott undorának, míg én kifejtettem, hogy „rövidesen kiokádom a belem.” Indultunk a következő adagért, a 3. Emeletre. Itt sajnos kiábrándultan tapasztaltuk, hogy minkét kuka színültig van, így összeöntésük lehetetlennek bizonyult. Mire 17: 46- ra sikerült lehurcolnunk a 3. kukát is, különös meglepetésben volt részünk: a konténer közvetlen közelében friss, habzó vizeletet fedeztünk fel. Sike Orsolya ekkor megjegyzéseket tett elmeállapotom kétes mivoltjára, miszerint a külső kiskaput nyitva hagytam.

17:58- kor mindketten felvonultunk a 2. Emeleti mosdóba kezet mosni, meglepő és szokásunktól eltérő alapossággal

18:00- kor az előírásnak megfelelően vacsorázni indultunk a haló poraiból feltámadt Tabbouch Linda kíséretében. A vacsoraasztalnál a következő témákról folytattunk eszmecserét: hogyan tudta meg Robbie Williams, hogy kirúgják a Take Thatből stb., a részleteket most személyiségi jogok védelmében mellőzném.

( Sike Orsolya hiteles elbeszélése végezetével a vacsoraasztal rövidtávon egy disznóóllal vált hasonlatossá). A továbbiakban felmerülő témák már nem bírják el az ügyeletesi napló tintáját, azontúl sértik bizonyos egyedek személyiségi jogait, úgyhogy ismertetésüket inkább mellőzöm.

A vacsora végeztével 18: 24- től tálcákat törölgettünk, míg nem Ági néni ránk nem szólt, hogy „nem lehetünk akkora marhák, hogy ne tudjuk, hogy tálcát törölgetni felváltva kell, míg egyikünk egyéb ügyeletesi teendőket lát el”. Kívánságának megfelelően 19: 20- ig  felváltva törölgettük a tálcákat, melyeket amúgy puszta mivoltjukban nyomtak kezünkbe a vacsorázók ( 240- en) , s mi mindössze egy nedves rongyot kaptunk feladatunk elvégzéséhez. A művelet elvégzése közben végig az alig pár perccel korábbi konténeres epizód járt az eszemben, azontúl a mocskos rongy sem erősítette meg bizalmamat a kollégium higénés eljárásait illetően.

19: 20- kor késve bár, de annál nagyobb lelkesedéssel DV- gyűlésre mentem, melynek részleteit inkább félreteszem, különösen mivel semmi sem maradt meg bennem belőle.

20: 10 –kor emelkedett hangú beszédet intéztem Sike Orsolyához, akinek a válasza a következő volt: „ De hát már legalább ötvenszer elmesélted, hogyan ismerkedtek meg.”

20: 11 – kor tehát ötvenegyedszer is elmeséltem Sike Orsolyának, hogyan ismerkedett meg A. és B, mire ő megtorlásként tájékoztatott a felől, hogyan szólította le Mark Owen Joanna Kelly nevű, kétes erkölcsű barátnőjét.

20: 00 – ig ilyen és ehhez hasonló témák voltak műsoron, majd Sike Orsolya megközelítette a zuhanyzót.

21: 10 – kor megágyazott és lehozta a földrajzkönyvét.

21: 15 – kor jómagam is fürödni indultam. Ezt a műveletet kb. 6 perces szekrénykulcs-keresés előzött meg, mely újabb alkalmat szolgáltatott arra, hogy a fentiekben említett Berecz Renáta, Bognár Eszter és Terjék Beáta kitárgyalják trehányságomat.

21 :26 – kor visszatértem az ügyeletes asztalhoz.

21: 20- kor Sike Orsolya közölte a 240- es és 363- as szoba lakóival, hogy ők ztakarítják a zuhanyzót. A 240- es szoba káromkodott, a 363- as szoba Sike Orsolyához vágta a partvist, kiben ekkortájt fogalmazódott meg a kérdés: „ Vajon mért a postást büntetik, ha rossz hír jön?”

21: 31- kor körbejártuk Ági nénivel a mellékhelyiségeket, tanulókat, zuhanyzókat, mosókonyhákat, a teakonyhát. 21: 50- kor újra elindultunk, hogy bezárjuk a mellékhelyiségek és tanulók külső ablakait is, melyeket az iméntiekben elmulasztottunk megtenni. A külső ablakok olyan magasan voltak, hogy fel kellett állnunk a mellékhelyiségek ülőalkalmatosságainak tetejére, melynek következtében Sike Orsolya kis híján beleszédült a budiba.

22: 02 – kor visszatértünk a folyosóra, hogy lekapcsoljuk a villanyokat és a rendetlenkedőket, akiket Ági néni „elintéz majd, mint a többit.”

22:10- kor az ügyeletet leadtuk.

22:11- kor hozzáláttunk tanulni, mely, köszönhetően a napi program gazdagságának és eseménydússágának, ezeddig elmaradt.

Vajon- tűnődtünk 22: 20- kor- vajon minek is vagyunk itt?

 

Tisztelettel:                 Barok Eszter és Sike Orsolya

Reklámok

Örülök, hogy beszélsz, kérlek gyűlölködés nélkül tedd, miután figyelmesen elolvastad és megértetted a szöveget.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger ezt kedveli: